Biologie wordt engineering

Op donderdag 16 september opent de TU Delft officieel de afdeling Bionanoscience. Deze richt zich op een nieuw wetenschappelijk terrein: het snijvlak tussen biologie en nanowetenschap. Bionanoscience wordt naar verwachting een van de wetenschappelijke sleutelgebieden van de 21ste eeuw, met grote implicaties op medisch gebied. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe inzichten in de werking van de levende cel en DNA. De opening markeert tevens het aantreden van prof. Cees Dekker als nieuwe directeur van het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft.

"Biologie gaat een ingenieurswetenschap worden", stelt prof. Cees Dekker. Hij is naast aankomend directeur van het Kavli Instituut ook voorzitter van de nieuwe afdeling Bionanoscience. "Met de gereedschapskist van de nanotechnologie kunnen we biologische moleculen zoals DNA en eiwitten, tegenwoordig nauwkeurig afbeelden, bestuderen en controleren. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de fundamentele werking van de levende cel. Deze fundamentele kennis is onontbeerlijk voor veelbelovende toepassingen in bijvoorbeeld medische behandelingen. Bionanoscience wordt, mede door haar impact op medisch gebied, naar verwachting een van de wetenschappelijke sleutelgebieden van de 21ste eeuw."

Leiderspositie

"De TU Delft breidt haar onderzoek hiermee sterk uit richting de biologie, een belangrijke ontwikkeling", meent Dekker. "We nemen die dag een nieuw lab met nieuwe biofaciliteiten officieel in gebruik. Het afgelopen jaar zijn we gegroeid van vier naar tien leidende wetenschappers, door het aantrekken van een aantal internationale high potentials, afkomstig vanuit Zuid-Korea tot Harvard. En de komende jaren willen we sterk door blijven groeien naar meer dan twintig wetenschappers. We streven ernaar om een Europese leiderspositie te gaan bekleden op het gebied van bionanoscience. Ik ben geweldig blij dat de TU Delft en de Kavli Foundation ons in deze ambitie steunen."

Verrassend

Het Delftse bionano-onderzoek is zeer divers. Het loopt van de ontwikkeling van extreem gevoelige instrumenten om individuele moleculen te onderzoeken – met de ontwikkeling van enkel-ion devices door prof. Serge Lemay bijvoorbeeld – tot het in kaart brengen van de precieze werking van kankermedicijnen in de cel (in het werk aan het topoisomerase eiwit door prof. Nynke Dekker).

Het relatief nieuwe vakgebied herbergt ook vaak verrassend onderzoek. Zo fabriceren de Delftse onderzoekers met nanotechnieken een soort ‘Galápogos-eilandjes’ voor bacteriën: landschapjes op een chip om de aanpassing en evolutie van bacteriën te bestuderen (werk van dr. Juan Keymer en Dekker).

Dekker: "De uitbreiding in de nieuwe afdeling wordt gezocht in meer biologisch onderzoek, in superresolutie-microscopie (waar je met revolutionaire technieken tien keer scherper kunt gaan kijken naar cellen) en in ‘synthetische biologie’, waar de onderzoekers zelf biologische componenten gaan bouwen."

Nieuwe directeur Kavli Institute

De opening van de afdeling Bionanoscience markeert tevens het aantreden van prof. Cees Dekker als directeur van het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft (waarin een groot deel van het nano-onderzoek aan de universiteit is ondergebracht). Dekker volgt prof. Hans Mooij op, die sinds 2004 directeur was. Het Kavli Instituut in Delft krijgt met het nieuwe initiatief nu twee afdelingen: Bionanoscience en Quantum Nanoscience.

Symposium

Aan de opening van de afdeling Bionanoscience is een symposium gekoppeld, waarbij enkele wereldtoppers uit het vakgebied spreken. "Een daarvan is prof. Stefan Hell van het Max Planck Instituut in Göttingen. Hij is er de laatste jaren in geslaagd de resolutie van microscopiebeelden sterk te verbeteren, tot zo’n 10 nanometer, wat volgens mij stellig een revolutie gaat ontketenen in de biologie", zegt Dekker.

Andere prominente sprekers zijn Jeff Errington (Newcastle University) en Taekjip Ha (University Illinois). Hun specialisaties zijn respectievelijk bacterie-onderzoek en single molecule biology. Tijdens de lunch zal Dirk Jan van den Berg, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft, de officiële opening verrichten.

http://www.bn.tudelft.nl/