Arbeidsongeval door automatische schuifdeur

Een servicetechnicus raakt bekneld met zijn vinger tussen een automatische schuifdeur en kastdeur bij zijn werkzaamheden om een storing te verhelpen in een meterkast. Hij raakt zijn vingertop kwijt. De werkgever krijgt een bestuurlijke boete opgelegd van € 20.250,-

Tags:

Een servicetechnicus was bezig met het verhelpen van een storing bij een klant van de werkgever. Hiervoor moest hij in een meterkast zijn. Deze meterkast bevond zich schuin tegenover een automatische schuifdeur. De werknemer opende de linkerdeur van de meterkast met de deurkruk en daarna de rechterdeur. Terwijl hij de rechterdeur nog met zijn hand openhield, ging de automatische schuifdeur open en raakte de rechterhand van de werknemer bekneld tussen de kastdeur en de automatische schuifdeur. De beknelling heeft geleid tot blijvend letsel bij de werknemer omdat het topje van zijn rechterwijsvinger is afgesneden. Hij is hiervoor behandeld in een ziekenhuis.

De servicetechnicus was in dienst bij een installatiebedrijf dat onder meer brand-, toegangs- en inbraakbeveiligingssystemen levert, installeert en onderhoudt. Het overgrote deel van de activiteiten bestaat uit het verhelpen van storingen en onderhoud.

Overtreding artikel 3.17 Arbobesluit

Het ongeval waar deze zaak over gaat heeft als kenmerk dat de (bijna) volledig geopende deur van de meterkast in de schuifbaan van de opengaande automatische deur is gekomen en dat er geen voorzieningen waren om dat te voorkomen. Naast de schuifbaan van de automatische deur is ook het openen van de kastdeur tot in die schuifbaan de reden van het arbeidsongeval. Het ongeval is dan ook niet zozeer te wijten aan het eigen functioneren van de automatische deuren (artikel 3.13), maar aan het kunnen openen van de deur van de meterkast tot in de schuifbaan. Artikel 3.17 van het Arbobesluit beschrijft de opdracht om deze gevaarssituatie te voorkomen meer specifiek dan artikel 3.13, lid 6, van het Arbobesluit.

Artikel 3.17: alle gevallen waarin het gevaar bestaat te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen of het gevaar bekneld te raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan.

Risicoanalyse

De werkgever heeft een functiegerichte risicoanalyse opgesteld voor de functie van servicemonteur. Daarin zijn voor deze monteur onder andere de risico’s ‘bezoeken op locatie’ en Cardinal rule 4 over gevaarlijke energie genoemd. In de toolbox is het risico beschreven dat een medewerker letsel kan oplopen door onbekendheid met de plaatselijke situatie op de werklocatie, met als te treffen maatregel ‘laat je informeren over de plaatselijke situatie’. In Cardinal rule 4 staat beschreven dat de medewerker letsel kan oplopen door bewegende onderdelen van een machine als hij in de nabijheid van bewegende delen van machines werkt. Daarbij is onder andere het uitschakelen van de machine als maatregel beschreven. In de werkopdracht voor de werknemer is het risico op beknelling door de schuifdeur niet vermeld. De werkgever stelt verder dat bij iedere opdracht een LMRA (korte beoordeling op de werkplek van de risico’s die te maken hebben met onder andere veiligheid) moet worden uitgevoerd.

Te algemene omschrijving risico’s

De inventarisatie van risico’s zijn waar de werkgever naar verwijst zijn te algemeen zijn en niet voldoende concreet. Het is daardoor voorzienbaar dat medewerkers dit beknellingsgevaar over het hoofd zien of verkeerd inschatten, zo onderschrijft de rechtbank.
Het informeren bij de opdrachtgever en het uitvoeren van de LMRA zijn naar het oordeel van de rechtbank op zich geschikte algemene werkwijzen om risico’s te onderkennen, maar kunnen niet als veilige werkwijze worden aangemerkt voor het concrete risico van beknelling bij het werken in de buurt van schuifdeuren.
De boete blijft € 20.250,-

Ga naar de rechtszaak; https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-midden-nederland/bestuursrecht/bestuursstrafrecht/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbmne-2020-1284

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *