Wie doet de risicoanalyse en ontwerp van een veiligheidsoplossing?

Moeten risicoanalyse en ontwerp van een veiligheidsoplossing door één partij worden uitgevoerd?

Vraag a)

Moeten risicoanalyse en ontwerp van een veiligheidsoplossing door één partij worden uitgevoerd? Concreet gaat het in dit geval om een machineleverancier die de ontwikkeling van besturing uitbesteedt. De machineleverancier heeft kennis van de machine en van de daarbij optredende gevaren. Volgens ons kan deze het beste de analyse uitvoeren en op basis daarvan het required Performance Level (Plr) bepalen. Als leverancier van de besturing kunnen wij een concept uitwerken met een PL gelijk of hoger aan de Plr. Is deze werkwijze toegestaan en welke partij is volgens de wet verantwoordelijk voor het ontwerp?

Vraag b)

In het verleden hebben wij voor klanten naar beste inzicht besturingen geleverd tbv machines. Voor deze besturingen geldt dat niet kan worden bewezen dat deze voldoen aan de Machinerichtlijn. Voor nieuwe ontwikkelingen kunnen we de klant aanbieden:
1. Besturing volgens Machinerichtlijn
2. Besturing gelijkwaardig aan leveringen in het verleden
Vanuit kostenoogpunt is de klant geneigd om te kiezen voor oplossing 2. Wordt daarvoor gekozen dan zullen wij duidelijk aangeven dat niet bewezen kan worden dat deze oplossing voldoet aan de Machinerichtlijn. Kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat klant kiest voor oplossing waarvan niet bewezen kan worden dat deze voldoet?

Antwoord a)

Het bepalen van het vereiste PL niveau is inderdaad een activiteit die door de mechanisch ontwerper kan worden uitgevoerd. Naast een PLr niveau dient ook voorafgaand aan het ontwerp een zogenaamde ‘safety requirements specification’ te worden opgesteld. Uiteraard is de mechanisch ontwerper dan verantwoordelijk voor het bepaalde PLr niveau en de functionaliteit. De elektrisch ontwerper is dan verantwoordelijk voor de verificatie van het ontwerp. De validatie hoort dan weer thuis bij de mechanische ontwerpers.

Antwoord b)

De Machinerichtlijn kent in Bijlage I paragraaf 1.2.1 zeker een aantal eisen ten aanzien van besturingscomponenten en het is de plicht van de machinefabrikant om na te gaan of aan al deze eisen is voldaan. Als leverancier van een elektrische installatie zul je een besturing moeten bouwen die voldoet aan de stand der techniek, dat is/zijn de geldende geharmoniseerde normen. Normen veranderen en daarmee kan het dus ook zo zijn dat ontwerpen moeten veranderen! Met andere woorden iets bouwen dat aan verouderde eisen voldoet, is niet correct en kan zelfs door de rechter toerekenbaar worden gezien.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.,  Functional Safety Consultants Nederland