Wel of geen volledige afschakeling hydraulische aandrijving bij besturing bruggen?

Wij verschillen van mening met onze opdrachtgever over het wel of niet volledig afschakelen van hydraulische aandrijving bij het besturen van bruggen in verband met de veiligheid. Wat is uw advies?

Vraag:

Eén van de lopende opdrachten die wij hebben lopen is het automatiseren van 21 bestaande bruggen. In hoofdzaken komt het er op neer dat wij alleen de bediening en de besturing vernieuwen. De besturing (lees PLC) moet voorzien zijn van veiligheidsfuncties conform machineveiligheid. Het veld (eindschakelaars, ASB, SVS, aandrijving, enz) valt buiten de scope. Daar waar mogelijk moeten wij veiligheidscircuits toepassen met wellicht niet-safe eindschakelaars.  Het probleem: 12 bruggen zijn voorzien van een hydraulische aandrijving inclusief hydraulische grendel en een houddruksysteem. Wij hebben gesteld dat de eindschakelaar brug gegrendeld + brug neer de vrijgave geeft voor het openen van de afsluitbomen. Tevens zeggen wij dat de hydrauliekpomp niet aan mag wanneer de afsluitbomen niet gesloten zijn. Dit geeft nu een conflict omdat de opdrachtgever aangeeft dat het houddruksysteem  te allen tijde beschikbaar moet zijn, ook wanneer de afsluitbomen geopend zijn. Er is maar  één hydrauliekpomp aanwezig die zowel voor het openen en sluiten van de brug, als voor de grendel beschikbaar is. Wanneer de pomp ook aan moet voor de houddruk geeft dit een groot risico, wanneer er één hydrauliekklep is blijven hangen dan gaat de grendel / brug open. Tevens geeft de opdrachtgever aan dat wanneer de brug niet op houddruk is het brugdek gaat klapperen en schade veroorzaak aan de aandrijving.
De vraag is nu hoe we dit kunnen aanpassen. In de basis is onze mening dat we deze werktuigbouwkundige beperking niet elektrisch moeten oplossen. Ons voorstel is een separate “kleine” houddrukpomp. De opdrachtgever stelt voor de veiligheidsfunctie ‘afsluitbomen neer’ tijdelijke te overbruggen bij inschakelen houddruk. Wat is hierbij jullie mening / advies?

Antwoord: 

Uw vraag geeft duidelijk weer dat er soms meerdere veiligheidsfuncties gewenst zijn die in hun technische uitvoering conflicterend kunnen zijn. De ene functie vereist volledige afschakeling van de hydraulische aandrijving terwijl tegelijkertijd voor een andere functie toch bepaalde houddruk geleverd moet worden. Er zijn doorgaans meerdere antwoorden/oplossingen mogelijk. Een houddruk die bij wegvallen van de hydrauliekpomp aanwezig moet blijven wordt meestal georganiseerd met een separaat accumulator of een aparte hydrauliekset in combinatie met een accumulator.   

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV