Wegwijzer Machinerichtlijn 2010 verwacht

In augustus verschijnt de nieuwe versie van de Wegwijzer Machinerichtlijn.

De Machinerichtlijn 2006/42/EG is inmiddels meer dan een halfjaar van kracht. In deze herziening van de Wegwijzer Machinerichtlijn is er dan ook meer aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van de Machinerichtlijn en aan de Europese normen die nu onder deze richtlijn zijn geharmoniseerd.

Onder meer wordt ingegaan op de vraag wat er precies in de nieuwe IIA- en IIB-verklaring moet komen te staan. U krijgt een volledig herzien overzicht van geharmoniseerde Europese normen. Daarnaast vindt u de Engelstalige toelichting op de Machinerichtlijn (2e editie van juni 2010) in html op de cd-rom.

Harmonisatie normen onder Machinerichtlijn 2006/42/EG

Normen die voorheen onder Machinerichtlijn 98/37/EG waren geharmoniseerd, zijn dat niet automatisch ook onder Machinerichtlijn 2006/42/EG. Een groot aantal normen dat in het kader van de Machinerichtlijn is ontwikkeld, is al aangepast en voorzien van Annex ZB. In Annex ZB wordt het verband gelegd met de essentiële eisen van de richtlijn. Het ‘vermoeden van overeenstemming’ met de eisen van Machinerichtlijn 2006/42/EG is na publicatie in het Publicatieblad van de EU (Official Journal) weer geldig.

Actueel normenoverzicht

Het overzicht van normen is aangepast op actualiteit. De veelbesproken normen voor besturingssystemen NEN-EN-ISO 13849 deel 1 en 2 en NEN-EN-IEC 62061 zijn aan het overzicht toegevoegd. In de uitgebreide editie van de Wegwijzer Machinerichtlijn zijn ditmaal 64 volledige normteksten opgenomen.

In het kort, wat is er nieuw?

* Een aantal normen is geactualiseerd
* 442 nieuwe normsamenvattingen
* In het normenoverzicht kunt u gemakkelijk zien welke normen geharmoniseerd zijn onder de Machinerichtlijn
* Engelstalige toelichting op de Machinerichtlijn 2006/42/EG van juni 2010
* Nieuwe EG-verklaring van overeenstemming (IIA-verklaring) en Inbouwverklaring (IIB-verklaring)

 

De Wegwijzer Machinerichtlijn

Met dit naslagwerk bent u volledig op de hoogte van de relevante wetgeving en van alle actuele normen waarnaar de Machinerichtlijn verwijst. Deze normen zijn methoden om aan de gestelde eisen te voldoen. Zo weet u welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen rond uw machines.

* Moeiteloos navigeren tussen de tekst van de Machinerichtlijn en de bijbehorende normen
* Collectie van 64 volledige digitale normteksten (printbaar)
* Meest actuele Nederlandse wetgeving
* Meer dan 1000 normsamenvattingen

Bestellen

Naar verwachting verschijnt de 2010 editie in augustus.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing van NEN via marketing@nenl.nl.