Vraag over roterende doorvalssluizen

Waar dienen roterende doorvalsluizen, gezien de nieuwe Machinerichtlijn aan te voldoen bij het leveren van dit product?

Antwoord:

Roterende doorvalsluizen voldoen aan de basisdefinitie van machine uit de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG: Een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem – maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht -, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing;
Kortom, de volgende actuele Europese Richtlijnen zijn van toepassing: Machinerichtlijn, de EMC-richtlijn en in veel gevallen ook de ATEX-richtlijn.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:
Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN
E : info@fusacon.nl
P : +31 (0) 347 352 519
F : +31 (0) 877 843 520
W : www.fusacon.nl