Vraag over pneumatische schakeling

Hoe moet ik mijn pneumatische schakeling maken om aan performance level D te voldoen?

Wij zijn machinebouwers en hebben op onze machine luchtbediende automatische deuren die dmv een twee handenbeveiliging open/dicht gestuurd kunnen worden. Deze deuren moeten aan performance level D voldoen.

Vraag:

Hoe moet ik de pneumatische schakeling maken om aan bovengenoemd performance level te voldoen?
 Moeten deze deuren na elke beweging drukloos geschakeld worden? Het zijn geen lichte deuren.

Antwoord:

Een performance level D kan bereikt worden met een designated architecture volgens ISO 13849 categorie 2 of hoger. Vanwege het feit dat een categorie 2 een zeer hoge testfrequentie vereist is deze architectuur niet te gebruiken. Daarom zal uitgeweken moeten worden naar een redundante structuur van de pneumatische schakeling volgens ISO 13849 categorie 3 of 4.
Als de beweging van de deuren wordt uitgevoerd met een tweehandenbediening zal de druk alleen aangebracht worden bij het openen of sluiten van de deur als de tweehandenknoppen ingedrukt zijn. Kortom, daarbuiten is de schakeling normaliter drukloos.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon  Functional Safety Consultants Nederland