Vraag over CE-markering complexe chemische procesinstallatie

Moet een complexe industriële installatie overkoepelend worden CE-gemarkeerd (via een laatste risicobeoordeling, het voltooien van de overkoepelende gebruiksaanwijzing en het tekenen van een uniform geldende EG-Verklaring van overeenstemming door de eigenaar) met betrekking tot de machines in het ‘samenstel’ of hoeft dit niet?

De te CE-markeren complexe installatie bedoeld in de vraag, bestaat uit een ‘mix’ van machines (bewegende delen) en (chemische) procesinstallaties.
De machines en procesinstallaties zijn ondergebracht in een gebouw van vijf verdiepingen hoog. De machines zijn verspreid over diverse vloeren opgesteld en maken deel uit van de gehele procesinstallatie. Het gehele (open) gebouw is in verband met de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen in de installatie met betrekking tot  mogelijke explosierisico’s gezoneerd volgens een bepaalde zoneklasse (2).
Het ontwerp is in opdracht van de eigenaar geëngineerd en door iddel van diverse soorten risicobeoordelingen (div. HAZOP’s, FME(C)A’s, LOPA-analyses, risicograaf-methode, SIL-bepaling) door een landelijk bekend ingenieursbureau beoordeeld. Eindgebruiker (= eigenaar, ‘fabrikant’ en werkgever),is een groot chemisch bedrijf in Nederland. Door een dienstverlenend bedrijf (bekende, grote, industriële contractor) en diverse installateurs (contractueel onder Foto bij vraag 11-11 de ‘contractor’) zijn destijds zaken uitsluitend tot op het niveau II-(1.)B (‘deelmachines’ onder MRL 98/37/EG, respectievelijk ‘onvoltooide machines’ onder MRL 2006/42/EG) opgeleverd. De procesinstallaties en aanwezige apparaten (overwegend zonder bewegende delen, maar incidenteel wel onder overdruk > 0,5 bar) voldoen volledig aan ‘Richtlijn Drukvaten (PED’, 97/23/EG) en Richtlijn Atex 95′ (explosieveilig materieel, 94/9/EG) en zijn als individueel ‘apparaat ‘ veelal voorzien van CE-markering. Documentatie (inclusief dossiers, certificaten en verklaringen van fabrikanten) is behalve een overkoepelende, Nederlandstalige handleiding en een overkoepelende ‘II-A’-verklaring (voor de machines in ‘samenstel’), goed op orde.
Moet deze complexe industriële installatie nog overkoepelend worden CE-gemarkeerd of hoeft dat niet?

Antwoord

De Nederlandstalige versie van de “Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG” geeft het  antwoord op de vraag of de hele procesplant een samenstel van machines is onder de Machinerichtlijn:

De definitie van een samenstel van machines heeft niet noodzakelijkerwijs betrekking op een volledige industriële installatie bestaande uit een groot aantal machines, samenstellen van machines en andere installaties van verschillende fabrikanten. Voor de toepassing van de machinerichtlijn kunnen dergelijke grote installaties gewoonlijk worden verdeeld in secties die als samenstellen van machines kunnen worden beschouwd.

Mogelijke oplossing: Verdeel de plant in CE-segmenten. Bijvoorbeeld: installaties voor het lossen en ontvangen van grondstoffen – verwerkingsmachines – verpakkings- en laadinrichtingen.

De Nederlandstalige gids is hier te downloaden 
‘CE-markeren van de gehele installatie’ (= het geheel is conform de producteisen van alle van toepassing zijnde productrichtlijnen) conflicteert met sommige drukvaten (onder andere onder § 3.3 – PED, mag er geen CE-markering worden aangebracht en ‘PED-installaties op eigen terrein gebouwd en voor eigen gebruik door werkgever behoeven/mogen geen CE-markering’).
Gezien het feit dat ook Atex-zaken worden genoemd is ook een overkoepelde ‘CE’ op grond van de Atex (94/9/EG) niet aan de orde (zie Atex guide onder punt 5.2.2..)

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV
Fusacon Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN  
E :   mailto:info@fusacon.nl%20
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
W :  www.fusacon.nl