Uitzondering op nieuwe Machinerichtlijn: regeling voor uitgestelde levering

Eind vorig jaar is de nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EG) van kracht geworden. Toepassing van de oude Richtlijn (98/37/EG) is vanaf die datum niet meer mogelijk. Daarop is één uitzondering gemaakt.

In 2009 kregen sommige machinefabrikanten van hun klanten de boodschap dat zij machines die gepland waren voor levering in 2009 liever in 2010 zouden willen ontvangen. Dit omdat zij kampten met de gevolgen van de financiële crisis. Fabrikanten plaatst dit voor het probleem dat de al gebouwde machines niet meer aan de oude Richtlijn moeten voldoen, maar aan de nieuwe. Dat heeft bij sommige machines niet alleen gevolgen voor de administratie, maar ook voor de techniek.

Twee oplossingen

De Europese organisatie Orgalime heeft vorig jaar een verzoek bij de Europese Commissie ingediend om rekening te houden met de gevolgen van de financiële crisis. De Commissie heeft daarom besloten akkoord te gaan met de volgende twee oplossingen:

  • Als een machine toch al aan de eisen van de nieuwe Richtlijn voldoet kan eenvoudig een EG-verklaring van overeenstemming gemaakt worden met het op de markt plaatsen in 2010. Het productiejaar hoeft niet hetzelfde te zijn als de datum van de EG-verklaring van overeenstemming.
  • Als de in 2009 geproduceerde machine al in 2009 in het distributiekanaal is gebracht, ook al is dat het distributiekanaal van de fabrikant zelf, dan wordt de machine beschouwd als op de markt te zijn gebracht in 2009. Ook al wordt de machine pas in 2010 aan de klant afgeleverd. FME adviseert echter om een dergelijke plaatsing in het distributiekanaal wél goed te documenteren.

Hiermee worden niet alle problemen voorkomen, maar het geeft sommige fabrikanten toch de mogelijkheid hun machines die voor levering in 2009 bedoeld waren in 2010 volgens de oude Richtlijn te leveren. Fabrikanten die alvast componenten voor in 2009 af te leveren machines hadden ingeslagen, maar de machines nog niet daadwerkelijk hebben gebouwd, kunnen geen aanspraak doen op de regeling.

bron: FME