Themadag: Machineveiligheid, 7 december 2010

Mikrocentrum organiseert een themadag Machineveiligheid op 7 december 2010 in Eindhoven. Op deze themadag maakt de deelnemer kennis met de meest voorkomende EG-richtlijnen voor machines en leert ook wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van het niet naleven.

Op het moment dat een fabrikant een CE-teken op zijn machine plaatst, verklaart hij te voldoen aan ALLE voor zijn machine geldende EG-Richtlijnen. Uiteraard zal de machine moeten voldoen aan de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG, maar meestal zijn er nog één of meerdere EG-richtlijnen van toepassing! Het niet volgen van een EG-richtlijn kan juridisch grote consequenties hebben en tot materiële en/of immateriële schade leiden.

Hoe te voldoen aan de technische eisen uit EG-Richtlijnen?

Elke EG-richtlijn geeft een aantal fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen in de vorm van doelvoorschriften. Veel machinebouwers en ook -gebruikers ervaren deze voorschriften als wollig en technisch niet concreet. Er is behoefte aan een omzetting van de doelvoorschriften naar praktijkoplossingen. Tijdens de themadag zullen een aantal experts de ins en outs van de meest voorkomende EG-Richtlijnen voor het voetlicht brengen. Er wordt een link gemaakt met de actuele technische Europese en/of Nationale normen. Enkele voorbeelden: een veilige schakelkast is een must om te voldoen aan de Laagspanningsrichtlijn. Voldoen aan de EMC-Richtlijn is meer dan het aanschaffen van EMC gekeurde componenten. Kortom, de sprekers zullen naast de theorie ook een gezonde dosis praktijk in hun lezingen verwerken. Aan het eind van de middag wordt met de quiz "Meer dan één EG-Richtlijn voor machines" beoordeeld wat het publiek heeft opgestoken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De dag is bedoeld voor:

 • Productie- en projectmanagers
 • Mechanisch en elektrisch engineers
 • Medewerkers technische dienst
 • Veiligheidsfunctionarissen (ARBO)

In de sectoren:

 • Machine- en apparatenbouw
 •  Ingenieurs- en adviesbureaus
 • Machinegebruikers in producerende industrieën, zoals:
 • Metaalindustrie
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Houtbewerkingsindustrie
 • Pharmaceutische industrie
 • Procesindustrie
 • Etc.

Toegangsprijs bezoekers:

Deelnemers Mikrocentrum High Tech Platform: € 245,-
Niet-deelnemers: € 295,-
Inschrijven klik hier 

Voor meer informatie:

T. 040-2969934
E. themadagen@mikrocentrum.nl

Plaats + datum:
7 december 2010
Mikrocentrum Eindhoven
Kruisstraat 74
5612 CJ Eindhoven