Steeds meer video in data-acquisitie

Uit een onderzoek dat onlangs werd uitgevoerd door HBM, Duits fabrikant van weeg- en meettechnologie, blijkt dat het gebruik van video voor data-acquisitie snel toeneemt. Video wordt vooral gebruikt om beelden van testsituaties op te nemen (waardoor afwijkingen beter kunnen worden verklaard), voor de aansturing van processen en voor een aantrekkelijke presentatie van de resultaten.

Bijna de helft (47%) van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan dat ze nu al video-opnames inzet, terwijl 54% van de deelnemers verwacht dat het gebruik van video het komende jaar zal toenemen.

Videocamera’s worden veel gebruikt als aanvulling op de data-acquisitie met behulp van sensoren. Tot nu toe was er echter weinig inzicht in het aantal en de soort toepassingen van video.

Videobeelden ondersteunen de traditionele sensordata en kunnen een waardevolle bron zijn voor aanvullende informatie, die bijdraagt aan een betere interpretatie van test- en meetgegevens.

Toepassingen

De belangrijkste reden om video in te zetten bij data-acquisitie is het verkrijgen van additionele (beeld)informatie om onverwachte afwijkingen en gebeurtenissen beter te kunnen analyseren (73%). Andere redenen zijn ondersteuning bij besluitvorming (50%) en visualisatie van testresultaten voor het management (41%).

Video wordt het meest toegepast in de bouw en de civiele techniek (67%), de automobielindustrie (57%), de machinebouw (46%) en de procesindustrie (46%). In de bouw gaat het bijvoorbeeld om structurele duurproeven en belastingstesten (48%) en bewaking van bruggen, spoorwegen, tunnels en gebouwen.

Bij de bewaking van machines of algemene laboratoriumtests met testbanken (30%) gaat het onder meer om beeldinformatie over bewegende delen zoals motoren, aandrijvingen en versnellingsbakken of het opnemen van (destructieve) tests van mechanische componenten of andere systeemdelen.

In de automobielindustrie wordt video vooral ingezet bij mobiele of road load data-acquisitie (28%). Met de video worden bijvoorbeeld beelden van de rit en de bestuurder gemaakt of wordt het gedrag van onderdelen zoals assen en banden gevolgd. Bij botsproeven is het gebruik van video inmiddels al heel normaal.

Grote hoeveelheid data

Het gebruik van video voor data-acquisitie neemt de komende jaren volgens de respondenten snel toe. 54% van alle respondenten verwacht dat het gebruik van video tijdens meet- en testprocessen toe zal nemen.

Nu de tastbare en niet-tastbare werelden van de data-acquisitie bij elkaar komen, gaat het niet langer om de keuze tussen normale sensoren en video, maar om het gebruik van beide manieren naast elkaar. HBM verwacht dat sensoren en video in data-acquisitiesystemen zullen worden geïntegreerd en dat in steeds meer toepassingsgebieden.

Videobeelden leveren waardevolle additionele inzichten en informatie naast ‘harde’ data van intelligente sensoren, passieve meetopnemers, digitale bussystemen en realtime data van de omgeving. Zeker voor niet-engineers kunnen videobeelden overtuigender zijn dan rapportages in de vorm van grafieken en tabellen.

Een belangrijke kanttekening is, dat video heel veel data genereert. Zelfs een relatief goedkope webcam levert enorme hoeveelheden ruwe data per seconde. Bedrijven moeten zich afvragen wat relevant is. Te veel data is niet zinvol en zal de interpretatie en de verwerking van de data alleen maar moeilijker maken. En hoewel video belangrijk wordt, zijn voor nauwkeurigheid nog steeds data van sensoren nodig. Die worden dus zeker niet overbodig.