Overzicht normen Machinerichtlijn

Onlangs is een herziene lijst van geharmoniseerde Machinerichtlijn normen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (15 november 2012).

Deze Geharmoniseerde normen geven een vermoeden van overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG. De laatste volledige lijst kan worden gedownload van de website van de Commissie.
Klik hieronder voor de lijst.