Nieuwe lijst geharmoniseerde Machinerichtlijn-normen

Op 20 oktober 2010 is er weer een lijst met geharmoniseerde normen, vallende onder de Machinerichtlijn, gepubliceerd in het Official Journal of the European Union (OJ/EG).

Bij het voldoen aan deze norm(en) wordt geacht dat men aan de essentiële veiligheidseisen van de Machinerichtlijn voldoet. Dit wordt ook wel het "Vermoeden van overeenstemming" genoemd.
Normen hebben geen kracht van een wet; ze zijn niet verplicht. Een norm moet gezien worden als een schriftelijke weergave van afspraken. Het is een instrument dat gebruikt wordt om te toetsen of aan de richtlijn(en) voldaan wordt.

Klik hier voor de lijst.