Nederlandstalige gids kostenloos downloaden

Deze Nederlandse versie van de “Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG” is sinds 25 februari 2011 beschikbaar.

Hij is bestemd voor alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van de Machinerichtlijn, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs van machines en functionarissen van aangemelde instanties en markttoezichthouders. Er wordt met nadruk op gewezen dat alleen de Machinerichtlijn en de teksten ter omzetting ervan in nationaal recht, juridisch bindend zijn.

De gids is kosteloos in het Nederlands en ook het Engels te downloaden via: http://bit.ly/NL-gids_MRL2006