Machinebouwers en EMC-problemen

Binnen een paar maanden wordt de nieuwe Europese EMC-richtlijn van kracht.

Iedereen in de Machinebouw weet dat de nieuwe Europese Machinerichtlijn er aankomt. Maar wie is op de hoogte van de EMC-richtlijn? Ook dat is een Europese overeenkomst die halverwege dit jaar al van kracht wordt en waar juist machinebouwers volop mee te maken hebben.

Binnen een paar maanden wordt de nieuwe Europese EMC-richtlijn van kracht. Maar welke machine wordt niet elektrisch aangedreven en bestuurd met freqentiegeregelde (stappen)motoren? Juist die machines veroorzaken menig probleem bij de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van de machine of productielijn, die door de Europese Richtlijn – en in het verlengde ervan de bijbehorende normen – wordt voorgeschreven. Bovendien kunnen zij de digitale aansturing en aandrijving van andere productiemiddelen in de buurt ernstig verstoren. Maar ook een simpele draadloze laptop of PDA kan een CNC-machine danig in de war brengen.

Kortom, machines mogen elkaar niet elektromagnetisch storen, en ze mogen zelf ook niet gestoord worden. Zo staat het samengevat in de nieuwe richtlijn. Niet alleen losse machines, ook vast opgestelde productie-installaties vallen daar na juli 2009 veel nadrukkelijker onder.

Methode
De Europese EMC-richtlijn wijst normen aan, niet als wet maar als methode om aan de essentiële eisen in de richtlijn zelf te voldoen. Op 20 juli van dit jaar loopt de overgangsperiode in de nieuwe Europese EMC-richtlijn af. Vanaf die tijd gelden de voorschriften veel nadrukkelijker ook voor vaste installaties. Gebeuren er ongelukken, of is er sprake van economische schade door EMC-problemen, dan is de eigenaar van de machine of productie-installatie daarvoor aansprakelijk.

Cursussen
De machinebouwer die met EMC-aspecten in aanraking komt, direct of via zijn elektrotechnische toeleverancier of kast- en paneelbouwer, zal zich in de nieuwe EMC-richtlijn en de bijbehorende normen moeten verdiepen, bijvoorbeeld via een van de uitgaven of cursussen van NEN over dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u mailen naar cursussen@nen.nl. Of voor inhoudelijke vragen naar advies.machinebouw@nen.nl.