Is het vervangen van de besturing van een machine een substantiële wijziging?

Moeten wij na het vervangen van de besturing van een machine door een nieuwe besturing, de machine opnieuw CE-markeren?

Vraag

In een bestaande hefbrug is een Siemens S5 PLC-systeem aanwezig. Tijdens onderhoud is gebleken dat deze besturing aan vervanging toe is. Er wordt door de opdrachtgever geëist dat deze wordt vervangen door een Siemens S7 PLC. Is dit een substantiële wijziging en/of moet hier opnieuw CE-markering worden aangebracht?

 

Antwoord

Ja, het vervangen van ‘het kloppend hart’ van een installatie, zoals een besturing, is in de regel een substantiële wijzing te noemen. Hierdoor zal dus ook het risicobeoordelingstraject en de CE-markering, op het gewijzigde deel van de installatie, opnieuw doorlopen dienen te worden.

Zeker in bovengenoemde situatie, waar de hardware compleet verschillend is (S5 PLC vervangen door S7 PLC) maar daarnaast ook de programmeersoftware een geheel andere programmeeromgeving en programmastructuur heeft. Ook als migratieprogramma’s gebruikt zouden worden, dient men dit opnieuw door te lopen omdat in de praktijk vaak niet alles probleemloos gemigreerd kan worden.

Een voorbeeld waarbij het risicobeoordelings- en CE-markeringstraject hoogstwaarschijnlijk niet opnieuw doorlopen hoeft te worden, is wanneer b.v. een S7 PLC vervangen zou worden door eenzelfde S7 PLC met meer ‘performance’.  Beide PLC’s moeten daarbij dan tevens dezelfde programmeeromgeving/ engineeringtool hebben en het Safety-programma dient zonder functionele wijzigingen overgenomen te kunnen worden.

Wilt u weten hoe de Nederlandse toezichthouder, Inspectie SZW, denkt over een substantiële aanpassing kunt u de flyer lezen die in 2016 is opgesteld.  Klik hieronder om de flyer te downloaden.

 93136_Flyer_Aanpassen_Machines_WEB.PDF

Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.