Ingrijpend aanpassen van machines, CE of toch niet?!

Wanneer je een product of machine aanpast, word je dan gezien als fabrikant van een nieuw product met alle gevolgen van dien?

Bij de meeste bedrijven worden wel eens producten of machines aangepast aan veranderde productie- of bedrijfservaringen. Soms zijn de aanpassingen minimaal, maar het komt ook voor dat de volledige lay-out wordt veranderd of de besturing wordt vernieuwd. De grote vraag is nu of bij dergelijke ingrijpende aanpassingen, diegene die aanpast , wordt gezien als fabrikant en het product (of de machine) een nieuwe CE-markering dient te krijgen.
 
Een aantal voorbeelden van veranderingen uit de dagelijkse praktijk zijn:

  1. Een beweegbare brug uit de jaren ’70 wordt voorzien van een nieuwe PLC besturing, inclusief de toevoeging van bediening op afstand.
  2. Een loskraan uit de jaren "80 wordt voorzien van volledig nieuwe elektra en PLC besturing.
  3. Een bestaande machine voorzien van nieuwe veiligheidscircuit met lichtschermen en beveiligde deuren, zonder dat de functie wijzigt.
  4. Een productielijn wordt in 2012 opgebouwd uit deels oude machines en deels nieuwe machines die aan elkaar gekoppeld worden.
  5. Een elektrolyse machine uit de jaren ‘90 wordt voorzien van een nieuwe koelwaterinstallatie.
Bovengenoemde voorbeelden hebben vaak een relatie met meerdere Europese Richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, EMC Richtlijn, ATEX Richtlijn en Drukapparatuur Richtlijn (PED). 

Mikrocentrum

Het Mikrocentrum in Eindhoven wil tijdens een speciale themadag over dit onderwerp op 6 november duidelijk maken hoe volgens de Europese Richtlijnen en de vele hierbij genoemde Europese normen moet worden omgegaan met aanpassingen van industriële installaties en machines. Tevens wordt het standpunt van de Nederlandse overheid ten aanzien van de ingrijpende aanpassing weergegeven.
Kortom, een zeer actueel thema waar de meningen binnen het bedrijf vaak sterk over verschillen…
Inschrijven, klik hier