Handhavingsaanpak op weg naar gezonde en veilige werkomgeving

Vanuit maatschappij en politiek klinkt de roep om een stevigere aanpak van overtredingen en fraude als het gaat om bijvoorbeeld illegale arbeid of slechte werkomstandigheden. Daarom is er in 2013 een nieuwe wet van kracht geworden: de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Met nieuwe en strengere maatregelen wil de overheid fraude en overtredingen ontmoedigen en uiteindelijk uitbannen

Rechtvaardigheid staat daarbij voorop: eerlijke concurrentie, goede arbeidsomstandigheden voor iedereen en sociale voorzieningen voor wie dat echt nodig heeft. Onderdelen van de hardere aanpak zijn:

Bereken boetes & sancties

U kunt de normbedragen voor de boete opzoeken die gelden als u zich niet aan de regels houdt. Ga naar http://www.zelfinspectie.nl/ en klik rechtsonder op ‘Boetes & Sancties’.

Meer informatie