Gunstige arbeidsmarkt bètatechnici in 2015

Voor technici op alle niveaus zijn de vooruitzichten na 2013 goed of gemiddeld. Dit blijkt uit een nieuwe arbeidmarktprognose voor de periode 2011 t/m 2015 op regioniveau. Voor leerlingen die nu hun opleiding- of studiekeuze moeten maken geldt dus dat de kansen op een baan weer groot zijn als zij hun diploma gehaald hebben. Dit geldt met name ook voor de hoger opgeleide technici, waarvoor begin dit jaar nog door ROA tot in 2013 een matige arbeidsmarkt werd voorspeld.

De situatie tussen 2013 en 2015 wijzigt het meest voor Hbo en wetenschappelijk geschoolde Informatici. De vooruitzichten blijven matig tot slecht voor Vmbo en Mbo grafische techniek, Mbo operationele techniek en Mbo vervoer. Uitgesproken gunstig zijn de vooruitzichten voor Hbo Laboratorium.

Noodklok 

Nog maar twee jaar geleden werd de noodklok geluid. Er zou grote werkloosheid ontstaan, vooral onder technici. De werkloosheid onder technici steeg inderdaad onrustbarend, maar haalde landelijk nooit de voorspelde niveaus. Sinds begin 2010 worden de berichten dat het goed gaat met de technische arbeidsmarkt frequenter, terwijl de tekorten die enige tijd schijnbaar uit beeld waren verdwenen, alweer opdoemen voor de nabije toekomst. Bureau Louter, dat jaarlijks de 5 jaars prognoses voor het UWV verzorgt, heeft op verzoek van het Platform Bèta Techniek voor de komende vijf jaar per regio prognoses voor technici gemaakt. Vooral voor lager en middelbaar opgeleiden zijn de vooruitzichten in hun eigen regio van belang. Voor 22 groepen van vmbo en mbo opleidingen techniek is voor 30 regio’s een vooruitzicht gepresenteerd. Deze analyse laat zien dat er grote verschillen zijn tussen regio’s in Nederland, de verwachtingen voor laag en middelbaar opgeleide technici zijn beduidend anders verdeeld dan die voor Hbo en wetenschappelijke bètatechnici.

Kennisas 

De arbeidsmarkt voor technici in Nederland is geconcentreerd langs wat economen soms de kennisas noemen, een strook rond de A2, van Zuidoost Amsterdam naar Zuidoost Brabant, met uitlopers naar Noord Limburg en Twente. Ook rond Zwolle is een kern van technologische activiteit voor laag en middelbaar opgeleide technici, maar de grootste hotspot met hoogwaardige bedrijvigheid en innovatie ligt toch in de regio Eindhoven – Veldhoven. De crisis heeft daar hard toegeslagen, maar de bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft zich beduidend sneller dan verwacht hersteld.  De grootste groei zal zich voordoen langs de A2, waarbij de groei voor hoog en wetenschappelijk opgeleide bètatechnici zich sterker voordoet in de stedelijke gebieden. Lager en middelbaar opgeleide technici zitten beter in de minder verstedelijkte regio’s binnen en rond de Randstad. Overigens zijn de vooruitzichten voor laag en middelbaar opgeleide technici over het algemeen nog beter dan voor hoogopgeleiden. Dit komt door de nu nog lagere instroom in technisch vmbo en mbo en de relatief grote uitstroom van ouderen. Alle reden dus om juist nu voor een vmbo of mbo opleiding techniek te kiezen.

Het rapport is vanaf 16 november 2010 te downloaden van
www.platformbetatechniek.nl/platformpockets