Elektromagnetische verstoringen van installaties

Onder de werktitel ‘Elektromagnetische verstoringen van installaties’ werken UNETO-VNI en de Nederlandse EMC-ESD Vereniging samen, om een EMC-dag te organiseren.

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) omschrijft het risico waarin systemen elkaar kunnen beïnvloeden tot ze de fout ingaan. Door steeds complexere installaties neemt de EMC-problematiek alleen maar toe. Dit heeft als mogelijk eindresultaat, dat systemen niet meer functioneren.

Installatiebedrijven zullen als eerste gebeld worden door de gebruiker van de systemen. Vanzelfsprekend geven installateurs dan deskundig advies en zullen zij adequaat problemen voor hun klanten oplossen. Als oorzaken in de sfeer van de EMC-problematiek liggen, kan de zoektocht naar de oorzaken wel langer en duurder worden, want vaak zijn dan stoorbronnen van buiten de installatie verantwoordelijk. Aangezien er geen traditioneel en structureel contact tussen het kennisveld over EMC en de installatiewereld is, wordt vanaf 2012 een eerste stap in die traditie gezet. 

Huidige installaties lopen al een EMC-risico, maar de installaties van de toekomst lopen door hun complexiteit nog veel meer risico’s. Door veranderde behoeften in energieopwekking, lokale herverdeling en distributie in het algemeen ontstaan nieuwe technologieën zoals smart grids en smart metering. Een slimme aanpak van de slimme installaties hebben impact op de Elektromagnetische Compatibiliteit. Door aan te sluiten op het slimme kennisveld van EMC kunnen installateurs makkelijker hun klanten van dienst zijn.

 
Tijdens de EMC-dag willen UNETO-VNI en de Nederlandse EMC-ESD Vereniging concrete cases aan de orde brengen. Zo is er een voorbeeld van het verstoren van de beveiliging in een gebouw, doordat in de buurt van het gebouw een storingsbron was geplaatst.

Wat dan complex en onoverzichtelijk lijkt, kan worden opgelost door direct naar de juiste mensen te schakelen.
De organiserende partijen willen daarom ook een gezonde verdeling van partijen uit het EMC-vakgebied combineren met de installatiewereld en gebruikers van installaties. Tijdens de EMC-dag zijn de cases de basis en zal in het hart van het programma nadruk gelegd worden op interactie tussen de partijen in de zaal.
Het doel van de EMC-dag zelf is dat er contact gecreëerd wordt tussen het praktijkveld en het kennisveld op het gebied van EMC in relatie tot installaties. Als langere termijndoel willen UNETO-VNI en de Nederlandse EMC-ESD Vereniging de complexe kennis op een eenvoudige wijze toegankelijk maken.


EMC-dag: 8 februari 2012 bij FHI in Leusden. 
Bron: e-totaal.nl