FHI Economische Barometer toont pessimistischer beeld over tweede kwartaal

De Economische Barometer van FHI biedt per kwartaal een actueel overzicht van economische vooruitzichten binnen diverse branches. Deze barometer omvat meerdere indicatoren, waaronder omzetgroei, orderportefeuille, kansrijke gebieden en potentiële bedreigingen. De onderzoeksresultaten voor het tweede kwartaal tonen een algemeen pessimistischer beeld. De uitkomsten laten zien dat de toename in prijzen en verkoopkosten duidelijk is vertraagd.

Tags:

Binnen de branche Industriële Elektronica werd in het eerste kwartaal duidelijk dat een groter aantal bedrijven te maken had met een verslechterde orderpositie. Het percentage bedrijven dat melding maakte van een verslechterde orderpositie ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, steeg van 40% naar 55%. De bevindingen van Q2 bevestigen dat deze trend zich voortzet. Dezelfde trend is waarneembaar bij de gerealiseerde omzet in vergelijking met vorig jaar, en ook in de verwachtingen. De energietransitie blijft de belangrijkste benoemde kans. Meerdere bedrijven benadrukken de groeimogelijkheden in de defensiesector. Het grootste probleem, dat tot Q1 werd genoemd was een gebrek aan toelevering (80%). Dat is nu verschoven naar het probleem van overtollige voorraad bij klanten als gevolg van ‘overinkoop’.

Binnen de leden van de Industriële Automatiseringssector zien we in Q2 een vergelijkbare trend in de orderposities, zoals waargenomen binnen de Industriële Elektronica sector. 34% meldde een verslechterde orderpositie in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit percentage was slechts 16% in Q1. Voor 62% van de bedrijven was de omzet beter dan vorig jaar. Het percentage bedrijven met een lagere omzet steeg echter van 13% in Q1 naar 21% in Q2. Er is een significante verschuiving in de ontwikkeling van prijzen en tarieven merkbaar in vergelijking met de laatste twee kwartalen. Het percentage bedrijven dat aangeeft dat tarieven/afzetprijzen zijn gestegen, daalde van 87% in Q1 naar 48%. Het percentage dat aangeeft dat tarieven gelijk zijn gebleven, steeg van 13% in Q1 naar 52% in Q2. De gestegen tarieven in de afgelopen periode worden wel nog steeds gezien als het belangrijkste probleem.

Binnen Laboratorium Technologie verwacht 46% een verbeterde orderpositie ten opzichte van vorig jaar; 31% verwacht stabiliteit en 23% voorziet een daling. Wat betreft de omzet laat Q2 een sterke stijging zien in het percentage bedrijven dat een daling in totale omzet heeft ervaren (Q1: 15%; Q2: 46%). De verwachtingen zijn overall somberder geworden. De ontwikkeling van tarieven en afzetprijzen is – net als in de eerder genoemde branches – gewijzigd ten opzichte van de vorige meting. Daar waar de tarieven en prijzen de afgelopen twee kwartalen vaak een stijging vertoonden, zijn de prijzen dit kwartaal in de meeste gevallen gelijk gebleven (62%). Men ziet de rol van service en onderhoud als belangrijkste kans, gevolgd door een verwachte groei in e-commerce. Het voornaamste probleem blijft hier ook de inflatie en de stijging van algemene kosten

Vanwege een beperkte respons kunnen de resultaten van de branche Gebouw Automatisering niet worden gerapporteerd.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *