Windenergie grote winnaar in groeiende groene-stroommarkt

De totale vraag naar groene elektriciteit blijft groeien. Dat blijkt uit de door Certiq gepubliceerde jaarstatistieken over 2016. Er zijn in 2016 voor meer dan 48 TWh aan certificaten afgeboekt. Dit is een groei van 10% ten opzichte van het vorige recordjaar 2015 (42,7 TWh).

De vraag naar windenergie is enorm gegroeid met 9 TWh: een toename van ruim 70% ten opzichte van 2015. De import van elektriciteit-garanties-van-oorsprong (GvO’s) uit wind volgde dit patroon, en kwam uit op 15,8 TWh. Dit ten koste van energie opgewekt met buitenlandse waterkrachtcentrales.

Import en uitgifte

De totale import van GVO’s groeide ook en kwam uit op 37,5 TWh in 2016 ten opzichte van 34,3 TWh in 2015. Daarbij valt vooral de toename van import van certificaten uit Italië en Denemarken op. Ook de uitgifte van garanties van oorsprong is in 2016 gegroeid: van 13,1 TWh in 2015 naar 14,4 TWh. Er werd vooral meer elektriciteit geproduceerd uit wind. In 2016 is het geregistreerde vermogen voor wind op land en op zee in Nederland gegroeid tot boven de 4 GW.

Onderstaande tabel laat zien wat de groei is geweest in de afgelopen jaren, gespecificeerd naar de bron van opwekking.

certiq1

certiq2

Certiq

Certiq certificeert energie die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zon, water, wind en biomassa door Garanties van oorsprong uit te geven. In Nederland mogen alleen Garanties van Oorsprong worden gebruikt als bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door Certiq zijn verhandelbaar binnen Europa.