Wat verwacht de Intel-top voor 2014?

Aan het begin van het nieuwe jaar geven Intel-managers toelichting en commentaar op de trends en verwachtingen voor 2014.

 "Stel je voor dat we 24 uur per dag ‘wearable’ producten bij ons dragen. Met de hoeveelheid data, informatie en persoonlijke gegevens die daarbij wordt uitgewisseld, zal beveiliging nog veel belangrijker worden." Brian Krzanich, CEO, Intel

"Natuurlijk zijn er ook uitdagingen op het gebied van privacy, beveiliging, identiteit and de reputatie van mensen… Dat vraagt een hoop actie van overheden en regelgevingsinstanties – om duidelijkheid te scheppen op dit gebied. het zal fascinerend zijn om te zien wat er wereldwijd op dit gebied gaat gebeuren." Genevieve Bell, futurist en directeur User Experience Research, Intel

 "Technologie is een noodzaak in het moderne leven, speciaal voor de jonge en snel groeiende middenklasse in Azië." Gregory Bryant, vice president en general manager, Intel Asia-Pacific en Japan

"Gedurende het volgende tijdperk van de personal computer verschuift het biologische probleem bij de behandeling van kanker naar een ‘computational’ probleem. De computer die je leven redt: persoonlijker kan het niet worden." Renee James, president, Intel

Groeter connectiviteit stimuleert de economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft voorspeld dat de wereldwijde groei iets boven de 3% zal blijven, maar er zijn risico’s dat groei in opkomende markten wat langer zal uitblijven. Het IMF stelt ook dat er hervormingen zullen moeten plaatsvinden in alle belangrijke economieën om de wereldwijde groei te versterken en een wereldwijde herbalancering te ondersteunen.

"Mensen en bedrijven hebben een ondersteunende omgeving nodig om te slagen en om innovatie te stimuleren. Overheden moeten stoppen met het beschermen van grote en gevestigde industrieën, om deze groei en innovatie te bevorderen." Richard Hsu, IIntel Capital, China

"Azië is het hart van de wereldwijde technologische innovatie, en stuurt de technologische ontwikkeling die nodig is om het leven van mensen op de hele wereld te verbeteren. Aziatische technologie-ondernemingen blijven de trend setten voor technologische innovatie."Gregory Bryant, vice president en general manager, Intel Asia-Pacific and Japan

Hoewel volgens het IMF de groei in China enigszins is getemperd, zal het land de komende 12 maanden nog steeds een van de hoogste groeicijfers ter wereld hebben.

"Ik denk dat je gaat zien dat meer opkomende markten de technologie gaan gebruiken die door China op de markt is gezet, met een sterke nadruk op mobiel internet. In het Jaar van het Paard zal China zich concentreren op het leveren van innovatieve lokale oplossingen voor lokale marktbehoeften." Richard Hsu, managing director, Intel Capital, China

"Het is een mythe dat opkomende markten achterblijven bij ontwikkelde markten. Maar de mensen in deze landen zijn net zo ‘connected’ als elders, alleen zijn de middelen die ze daarvoor gebruiken anders. Tablets en smartphones zullen de connectiviteit in 2014 verder vergroten." Uday Marty, managing director, Intel South East Asia

Vijf jaar geleden zag je in sommige opkomende markten dat één persoon met een mobiele telefoon het enige contactpunt was voor de zakelijke communicatie van een heel dorp – via simpele sms’jes. Maar er komen steeds meer toestellen, in en buiten de toeleveringsketen, omdat industrie en overheden ook in de opkomende landen een betere connectiviteit eisen.

In Indonesië werkt Intel met telecommunicatieprovider Telkom om voor zes maanden een gratis verbinding te aan te bieden voor toestellen met ‘Intel inside’. 

"Ik wil meer van dergelijke partnerships zien – vooral waar overheden daarin falen. We zien verbazingwekkende resultaten in Indonesië en dit programma zou andere landen moeten bemoedigen om hun eigen initiatieven op te zetten, zodat iedereen het zich kan veroorloven om ‘connected’ te zijn." Uday Marty, managing director, Intel South East Asia

De educatie evolutie

Intel voorspelt dat binnen de komende drie tot vijf jaar in de Aziatische regio een enorme toename aan mobiele apparaten te zien zal zijn. In toenemende mate is daarbij één toestel voor elke student de norm. De belangrijkste uitdaging is om de volwassen populatie in de regionale gebieden te voorzien van de juiste opleiding, de toestellen en de bijbehorende diensten.

"In 2014 zullen we digitale ‘alfabetiseringsprogramma’s’ zien, buiten de educatie op school. Overheden moeten investeren om digitale vaardigheden versneld in te voeren in e hele gemeenschap. Een MKB-sector met digitale vaardigheden zal de wereldhandel in Azië versterken. Intel werkt nauw samen met overheden om dit te bewerkstelligen, Intel Easy Steps is een voorbeeld van zo’n programma." Philip Cronin, director, regional sales organization, Intel Asia Pacific  

Intel vindt dat ieder individu  toegang moet hebben to educatie die zowel past bij zijn of haar belangstelling als bij zijn of haar niveau. Om voortgang te boeken is aantrekkelijk content nodig, anders zullen mensen die niet eerder toegang hadden tot technologie afwijzend staan tegenover  ‘de vooruitgang’. Maar een van de grootste uitdagingen is het leveren van content op een manier die iedereen kan begrijpen.

"In India werken we samen met de regering om mensen op grote schaal bekend te maken met ‘digitaal’,  waarbij we gewone mensen leren hoe ze de technologie kunnen gebruiken. Zo leren plaatselijke boeren bijvoorbeeld werken met internet, om toegang te hebben tot de prijzen van de oogst, om weersverwachtingen op te zoeken en om te bekijken hoe zij met technologie hun  eigen inkomen kunnen verhogen. Overheden die deze trainingsmethoden omhelzen zullen hun economie zien groeien." Debjani Ghosh, managing director, sales and marketing group, Intel South Asia

"Spraakherkenning in diverse talen zal in de toekomst heel belangrijk zijn. Neem bijvoorbeeld India: daar worden veel regionale talen gesproken door miljoenen mensen en hun tweede taal is Engels. We verwachten dat meer ondernemers zich zullen richten op spraak om deze kloof te dichten." Sudheer Kuppam, managing director, Intel Capital, Asia Pacific Region

Er moet nog worden gewerkt aan programma’s voor scholen. Als je kinderen eenvoudigweg alleen een toestel geeft, is dat geen garantie dat zij de vereiste digitale vaardigheden voor de 21e eeuw zullen opdoen. De aandacht moet vooral uitgaan naar de opleidingsinstituten zelf, het lesmateriaal en – het meest essentieel –  de leerkrachten.

"Universiteiten zijn veel beter toegericht  als het gaat om digitale educatie, en we zien al een ‘slimmere’ beroepsbevolking opkomen. De echte doorbraak – van kleuterschool tot universiteit – komt als leerkrachten over de hele wereld technologie integreren in het klaslokaal en de studenten enthousiasmeren met een benadering waarin die studenten centraal staan." Philip Cronin, director, regional sales organization, intel Asia Pacific

Consument wil nieuwe interactieniveaus

In 2013 constateerde onderzoeksbureau Gartner dat machines steeds beter in staat zijn om mensen en de omgeving te begrijpen – een van de voorbeelden is software die de emotie in iemands stem kan herkennen. Intel onderschrijft die constatering en verwacht voor 2014 een snelle toename van opkomende technologieën. zoals aan de mens gekoppelde hulpmiddelen,  vertaling met spraakinvoer en spraakuitvoer,  augmented reality, gebaarbesturing en wearable gebruikersinterfaces.

 "Het is lastig om nieuwe businessmodellen te voorspellen, maar het bedrijf dat verstand heeft van biometrie, spraakherkenning, gebaarherkenning en oog-tracking, zal straks een werkelijk geïntegreerd product kunnen maken." Sudheer Kuppam, managing director, Intel Capital, Asia Pacific Region

Draagbare (wearable) producten zijn niet nieuw maar de afgelopen 12 maanden werd ineens een massa van zulke producten uitgebracht. Deze trend zal nog veel sterker toenemen in de komende drie jaar met producten waarin ons enthousiasme voor consumententechnologie  zal zijn gekoppeld aan onze dagelijkse behoeften. Draagbare apparaatjes kunnen onze hartfrequentie al doorgeven en als de medische dienstverlening zich online gaat begeven zullen deze apparaatjes medische hulpdiensten kunnen alarmeren. Dat zal een echt kantepunt zijn in de gezondheidszorg, waarbij in geval van nood directe interactie met medische professionals mogelijk is.

Entertainment-producten hebben een ongelooflijke onywikkeling doorgemaakt en dat zal in 2014 niet anders zijn. Zo introduceerde Intel eind 2013 de robot ‘Jimmie’ op de Maker Fair in New York. Jimmie is een open-source robot die is geconstrueerd met een 3D printer. Als de innovatie zich voortzet zullen er in 2014 nieuwe entertainmentconcepten en zelfs een hele nieuwe sector voor home entertainment opkomen.  Als meer en meer televisieprogramma’s, films en andere content worden gecreëerd voor mobiele apparaten, zal de wereldwijde media-industrie een enorme verandering ondergaan.

"Vanuit de hardware gezien wordt dit heel interssant. Binnenkort zullen hardwarefabrikanten werkelijke TV-mogelijkheden onderbrengen in alles-in-een PC’s. De PC wordt omgezet in een TV en de TV is onderdeel van een alles-in-een systeem.  Alles wordt ondergebracht in een multifunctioneel persoonlijk toestel, dus elk lid van de familie heeft zijn eigen inlogscherm met zijn eigen programma’s en een intuïtieve voorspelling van wat die persoon zou willen zien – op basis van zijn eerdere kijkgedrag."  David McCloskey, director of operations, Intel Asia Pacific

Big Data plaveit het pad naar innovatie

Intel denkt dat het haalbaar is om binnen een paar jaar te komen tot 15 miljard connected devices. De grootste vraag is waar de data heen gaan als al deze toestellen zijn verbonden en hoe al die informatie het best kan worden gebruikt. Er zal een hele industrie groeien rond de predictieve analyse en ruwe data. Met Big Data kunnen bedrijven slimmer en progressiever worden en zakelijk voordeel behalen. Overheden zullen spoeden volgen.

"Persoonlijke data-analyse is een interessant opkomend terrein. Het is veelomvattend gebied en het gaat om alles, van demografische gegevens tot transactiegegevens, gedragsgegevens en zelfs medische gegevens.  De kansen liggen in het het creëren van waarde voor consumenten en bedrijven. " Genevieve Bell, futurist en  directeur User Experience Research, Intel

 "De komende jaren zullen 15 miljard of meer producten worden verbonden met het Internet of Things. Dat biedt enorme groeikansen voor data-analyse, mobiele apparaten en machine-to-machine interfaces. En dat leidt weer tot een enorm datavolume en een dienovereenkostige behoefte aan slimme data-analyse. Intel werkt met grote ondernemeingen, telecombedrijven en cloud service providers in het hele Aziatische/Pacific gebied om daarin een leidende rol te spelen." Philip Cronin, directeur, regional sales organization, Intel Asia Pacific

"Er zijn al een paar diensten die aan consumenten toegevoegde waarde bieden door het gebruik van persoonlijke data, van personalisering en aanbevelingssystemen tot precieze medicijn- og genoomprofilering. Het huidige initiatief van de Indiase overheid om unieke biometrische identiteitskarten te maken voor alle burgers en om de gegevens  te gebruiken om vraag en aanbod op de arbeidmarkt te beheren is ook een manier om persoonlijke data te gebruiken." Genevieve Bell, futurist en directeur User Experience Research, Intel