Van zonnepaneel tot schaduwpaneel

Door de toenemende populariteit van zonne-energie worden optimale zonlocaties steeds schaarser. Schaduw is, of beter gezegd: wàs, een belangrijke oorzaak van rendementsverlies. ECN introduceert ‘Tessera’, een betaalbare schaduwtolerante PV-module gebaseerd op back-contact technologie.

Traditionele zonnepanelen produceren in de schaduw aanzienlijk minder elektriciteit. Een streep schaduw van 1% op een module kan een rendementsdaling opleveren van maar liefst 30%. Hierdoor zijn zonnepanelen niet altijd interessant in een bebouwde omgeving waar relatief meer schaduw is. Om hier verandering in te brengen heeft een Nederlands consortium*, geleid door ECN, de handen ineengeslagen. Samen werken wij aan duurzame, high-performance modules die schaduwtolerant zijn. De back-contact technologie van ECN levert nu een doorbraak op: Tessera. 

Optimale prestaties in de schaduw

Tessera is een schaduwtolerante module met de unieke back-contact technologie. Anders dan bij een conventionele zonnecel zijn de contacten bij een back-contact module aan de achterkant van de cel met elkaar verbonden. ECN ontwikkelde de technologie die, in combinatie met de door Heliox ontwikkelde intelligente omvormer, de prestaties bij schaduwgevoelige omstandigheden optimaliseert. De Tessera-module heeft hierdoor een hogere jaaropbrengst in kWh en daarmee is de terugverdientijd verkort. 

Uitermate geschikt voor de bebouwde omgeving

Omdat Tessera bestaat uit onderverdeelde zonnecellen kan nu elke maat zonnepaneel gebouwd worden. Samen met fabrikant Eurotron is hiervoor een machine bedacht. Handig, want standaardpanelen hebben allemaal dezelfde maat en kunnen op geen enkele manier aangepast worden aan het gebouw. We zijn er trots op dat de Nederlandse innovatie ‘Tessera’ nieuwe markten opent. Het concept maakt zonne-energie nu ook interessant in een schaduwrijke, bebouwde omgeving en het kan geleverd worden in elke maat die een bouwer maar wil.

Ziet u kansen om Tessera-systemen toe te passen? Neem dan contact op met Wouter van Strien van ECN. Samen kunnen we de impact van zonne-energie wereldwijd vergroten.

* Het consortium bestaat uit ECN, Eurotron, Heliox. en Stafier Solar Systems.