Van starter in schone en duurzame technologie tot speler van wereldformaat

Wat hebben regionale startup-bedrijven op het gebied van groene en duurzame technologie nodig om te kunnen groeien tot spelers van wereldformaat? Een universiteit waar veel aandacht is voor ondernemerschap, een hecht netwerk van ondernemers, investeerders en kennisinstellingen en vooral een (regionale) overheid die als launching customer fungeert en bij aanbestedingen innovatie en duurzaamheid zwaar laat meewegen. Daarnaast is een goede infrastructuur voor het doen van innovatieve pilots, tests and demo’s van groot belang.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van steden en universiteiten uit zes Europese landen die de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan naar best practices op het gebied van clean tech incubatie in Europa. Deze bevindingen zijn gebundeld in een handboek dat vorige week is gepresenteerd tijdens het seminar Cleantech Incubation: Policy and Practice in Delft.

De maatschappelijke opgaven van de komende jaren op het gebied van schone energie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en schoon water staan bovenaan de Europese en nationale beleidsagenda’s. Deze best practices op het gebied van clean tech incubatie in Europa komen dan ook op het juiste moment.

Lessen voor beleidsmakers

De Europese projectpartners uit Nederland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Verenigd Koninrijk en Italië overhandigden tijdens het seminar het handboek met daarin succesvolle en inspirerende voorbeelden aan wethouder Ferrie Förster, gemeente Delft (kenniseconomie). In het handboek voor beleidsmakers staan belangrijke lessen voor medewerkers en beleidsmakers van regio’s die duurzame bedrijvigheid in hun regio willen stimuleren. Tevens presenteerden de partners het clean tech cluster in de regio Delft-Rotterdam.

Meer informatie is te vinden op de websites van Cleantech Incubation Europe, de gemeente Delft en de pitchende startups van YES!Delft: Wind challenge en Flexbase.