Valorisatie beloond met nationale Stevinpremie

Vanaf 2018 kunnen twee wetenschappers die met onderzoek grote maatschappelijke of economische impact hebben gehad in aanmerking komen voor de nationale valorisatiepremie: de Stevinpremie. Het premiebedrag is 2,5 miljoen euro en kan naar wetenschappers gaan in alle wetenschapsgebieden. Daarmee is de nationale Stevinpremie gelijkwaardig aan de prestigieuze Spinozapremie.

"Volgend jaar staan er bij de Spinoza-uitreiking vijf of zes wetenschappers op het podium: drie of vier Spinozawinnaars en twee Stevinwinnaars", benadrukte staatssecretaris Dekker tijdens de uitreiking van de Spinozapremies in Den Haag. "Met deze premie belonen we naast kwaliteit van de wetenschap ook de valorisatie ervan", aldus Dekker.

De premie wordt samen met NWO gefinancierd en vormgegeven. Net als bij de Spinozapremies wordt de selectie gedaan door NWO. Dekker kondigde begin dit jaar in zijn brief over de impact van wetenschappelijk onderzoek aan dat hij samen met NWO wilde komen tot één jaarlijkse nationale valorisatieprijs om kennisbenutting te stimuleren en te waarderen.

Impact wetenschappelijk onderzoek

"NWO staat voor wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke impact. Beide zijn voor NWO belangrijk. Zowel nieuwsgierigheid gedreven onderzoek als toegepast onderzoek verdienen daarom in onze filosofie een gelijkwaardige plaats", aldus NWO-voorzitter Stan Gielen. "Met deze nieuwe valorisatiepremie over de volle breedte van de wetenschap, doen we recht aan de ambities om zowel wetenschappelijke excellentie als maatschappelijke impact te stimuleren en te belonen."

Oeuvreprijs

Er zullen twee premies per jaar worden uitgereikt aan één of meer personen op basis van de waardering van het gehele oeuvre van de kandidaten. De selectieprocedure is vergelijkbaar met die van de Spinozapremie. Het geldbedrag dat aan deze nationale valorisatiepremies wordt verbonden is bestemd voor verder onderzoek en de bijbehorende kennisoverdracht.