Thermische zonne-energiecentrale in de Negev

Er wordt een 121 megawatt thermische zonne-energiecentrale gebouwd in de Negevwoestijn. Negev Energy, een consortium van het Israelische Shikun & Binui en het Spaanse Abengoa, heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de Israelische regering.

Naar verwachting kost het project ongeveer 1 miljard euro. Dit zal worden gefinancierd door de Europese Investeringsbank en de Amerikaanse investeringsmaatschappij Overseas Private Investment.

De thermische zonne-energiecentrale moet een grote bijdrage gaan leveren aan het streven van Israel om in 2020 zeker 10% van de totale energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen te genereren. De energiecentrale zal worden gebouwd in Ashalim, en zal bestaan uit twee afzonderlijke centrales en een hierop toegespitst beheer- en overdrachtprogramma.

"Deze overeenkomst is een mijlpaal voor duurzame energieprojecten in het land", zei voorzitter Yariv Nehama van de aanbestedingscommissie tegen de Jerusalem Post. Er is niet eerder zo’n groot project uitgevoerd en volgens Nehama is dit een grote stap op technologisch innovatief gebied.

Oplevering

De centrale moet in de eerste helft van 2018 af zijn en geeft dan een grote aanvulling een vergelijkbare energiecentrale die nu in Ashalim wordt gebouwd door Megalim Solar Power en die ook goed zal zijn voor de opwekking van 121 megawatt . Megalim Solar Power is een joint venture van Bright-Source Energy, Alstom en het Noy Fonds.

De stroom die zal worden gegenereerd door middel van de thermische zonne-energiecentrale en de opbrengst van de in aanbouw zijnde energiecentrale zullen naar verwachting goed zijn voor 2% van de totale elektriciteitsproductie capaciteit van Israel.

De thermische zonne-energieinstallaties gebruiken zonnestralen om warmte op te wekken, waarmee stoom wordt geproduceerd uit water. De stoom wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Israel is ook van plan om investeerders de mogelijkheid te bieden een aanbesteding te doen voor de bouw van fotovoltaische installatie, die zonlicht direct omzet in elektriciteit. Deze nieuwe installatie zal eveneens in Ashalim worden gevestigd.