Technologiebranches vragen niet meer geld, wel meer focus

“Met technologische innovatie kunnen we zelfs met minder geld van de overheid veel maatschappelijke problemen aanpakken, mits we de juiste focus kiezen.” Met die stelling overhandigde Eric van Schagen, voorzitter van FHI, federatie van technologiebranches namens zijn branches een ‘technologiemanifest’ aan demissionair minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven.

‘Een cadeaubon van de technologiebranches voor de bv Nederland’ noemde de branchevoorman het document, dat inderdaad in een vorm is gegoten die sterk doet denken aan een geschenkvoucher.

FHI stelt in het manifest dat de Nederlandse kenniseconomie er baat bij heeft de koppeling te maken tussen technologie-ontwikkeling en het aanpakken van maatschappelijke problemen als zorg, energie, duurzame productie, mobiliteit en veiligheid. Daarin moet volgens FHI worden geïnvesteerd omdat dat rendement oplevert. Dat betekent niet per se meer overheidsgeld, maar wel het gerichter en meer gecontroleerd besteden van collectieve middelen.

Consortiumvorming stimuleren 

De technologiebranches vragen de overheid om meer focus op technologische ondernemingen, met een hoge toegevoegde waarde en zelfscheppend vermogen. Het stimuleren van consortiumvorming aan het front van de technologie kan de overheid faciliteren en hoeft niet veel geld te kosten, meent FHI. Dergelijke meestal wat kleinere, groeiende bedrijven zijn in Nederland in toenemende mate complementair aan de grote bedrijven, die alle zich snel ontwikkelende specialismen niet zelf in huis kunnen hebben. Het versterken van die infrastructuur kan er voor zorgen dat ook grote bedrijven in Nederland hun R&D blijven doen of zelfs uitbreiden. Het gericht versterken van de internationale laboratoriumfunctie van Nederland hoort daar volgens FHI bij en heeft goede kansen in ons land.

Overheid verantwoordelijk 

Meer gerichte sturing wordt volgens de brancheorganisatie mogelijk als de overheid de uitvoering van het technologische innovatiebeleid weer meer binnen haar eigen verantwoordelijkheid houdt en beter controleerbaar maakt. "De verdeling van overheidsgeld in innovatieprogramma’s overlaten aan een beperkt aantal grote marktpartijen roept  concurrentieverstoring op en werkt onevenwichtigheden in de hand. Transparantie is heel moeilijk te garanderen. Dat is slecht voor het maatschappelijk draagvlak van de branche en kan negatief uitwerken op de aantrekkingskracht van de branche in de arbeidsmarkt", signaleert de directeur van FHI, Kees Groeneveld.

Onderwijs 

Het technologiemanifest van FHI vraagt in het verlengde daarvan ook om meer focus in het onderwijs. Opnieuw gaat het de branches niet om meer geld, maar om gerichtere besteding, het opleiden voor ‘sleutelfuncties’ in de technologie, hooggekwalificeerde kenniswerkers. ‘Verdere flexibilisering en internationalisering van de arbeidsmarkt voor kenniswerkers’ is volgens de organisatie van technologiebranches voorwaarde om Nederland een voortrekkersrol te kunnen laten vervullen bij toekomstige economische groei, die gepaard kan gaan aan de realisatie van maatschappelijke doelen.