Nederlandse materiaalinnovaties in Franse schijnwerpers

Doorgaans vinden Nederlandse ontwikkelaars van nieuwe technologie Frankrijk een moeilijk toegankelijk land. Om de toegang tot Franse R&D hot spots te vergemakkelijken organiseerde TWA Parijs in 2008 en 2009 een serie Frans-Nederlandse innovatieseminars die Nederlandse en Franse specialisten in duurzame energietechnologie bij elkaar brachten.

In 2009 en 2010 is deze aanpak doorgezet met twee seminars over materiaalinnovaties, bedoeld om de Franse en Nederlandse netwerken en expertise in baanbrekend materiaalonderzoek onderling te verknopen. De seminars zijn opgezet met en voor de Nederlandse innovatieprogramma’s Polymer Innovation Programme (coördinator Dutch Polymer Institute) en Materials Innovation Programme (coördinator Materials Innovation Institute).

Thema’s

Om de Nederlandse deelnemers maatwerk te kunnen bieden, de seminars voldoende focus te geven en nauw aan te sluiten bij de Nederlandse innovatieprogramma’s is per seminar gekozen voor een specifieke thematiek:

  • Het seminar ‘Progress in Polymers’ op 26-27 november 2009 focuste op polymeren, te weten thermoplastische polymeercomposieten, biobased polymeren, watergedragen polymeren, high performance polymeren en zelfhelende polymeren;
  • Het seminar ‘Materials Innovation’ op 3-4 juni 2010 focuste op materiaalhybriden (combinaties van metalen, keramiek, glas, composieten) voor de luchtvaartindustrie, windturbines, transport en opslag van LNG en robuuste en efficiënte PV-cellen.

Kennismaken

Het doel van de seminars was de 39 deelnemende Nederlandse bedrijven en kennisinstituten nader kennis te laten maken met het Franse innovatiebeleid gericht op nieuwe materialen, de nationale R&D-programma’s en vooral de R&D-roadmaps van hun Franse collega’s. Van Franse zijde waren 64 materiaalspecialisten aanwezig.

De presentaties van R&D verantwoordelijken van innovatieve Franse bedrijven (Airbus, Metabolic Explorer, L’Oréal, Arkema, Timet Savoie, Safran Group, Air Liquide, Saint-Gobain) verschaften de Nederlandse bedrijven en onderzoekers inzicht in de Franse R&D-prioriteiten, waardoor deze hun kennis en technologie in de toekomst gericht aan Franse R&D-partners kunnen aanbieden. Opvallend waren het enthousiasme en de deelname van Franse zijde. Telkens was een gevarieerd Frans publiek aanwezig, uiteenlopend van technologieontwikkelaars en -afnemers, kennisinstituten, pôles de compétitivité en overheidsvertegenwoordigers.

TWA-netwerk: http://www.twanetwerk.nl/
M2i: http://www.m2i.nl/