Robot besturen met je brein (video)

Onderzoekers van het CNRS-AIST Joint Robotics Laboratory in Japan, hebben een robotsysteem ontwikkeld waarbij een robot aangestuurd wordt door de gedachten van een mens. Een gebruiker van het systeem richt zijn aandacht op een symbool op een computermonitor en de robot reageert met een vooraf geprogrammeerde actie.

Het systeem bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste een muts, die gedragen wordt door de bestuurder en die hersengolven meet. Ten tweede onderdeel een processor die de hersengolven interpreteert en ze omzet in instructies voor de robot. Het laatste deel is de mensachtige robot zelf.

Knipperende pijlen

Om het systeem te gebruiken zit de bestuurder in een stoel en staart naar een monitor met een video-feed en knipperende pijlen aan de randen. De processor herkent welke pijl wordt bekeken en stuurt de benodigde instructie naar de robot. Staren naar de knipperende pijl die naar links wijst bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat de robot naar links loopt.

Robot-avatar

Het project illustreert nu nog een vrij beperkte bibliotheek aan acties. De robot wordt vooraf geprogrammeerd om naar links of rechts. te lopen. Er is geen fijne motorische besturing mogelijk, maar het systeem is wel een eerste stap naar de creatie van een op afstand te besturen mechanisch lichaam. Net als de organische ‘avatars’ in de gelijknamige film, kunnen dit soort robots in de toekomst volledig bestuurd worden door de gedachten van iemand die zich op een andere locatie bevindt.

Robot-ober

De robot uit Japan is ook in staat om instructies uit te voeren als de bestuurder naar vooraf gedefinieerde objecten kijkt. Als de ‘man met de muts’ bijvoorbeeld naar een blikje frisdrank staart, stuurt de processor instructies naar de robot om het blikje op te pakken en naar de bestuurder toe te brengen. Zo’n systeem kan van pas komen bij mensen met een handicap.

Een robot als tweede lichaam

Het ultieme doel van het onderzoek zal zijn om een systeem te ontwikkelen waarbij de robot een belichaming wordt van de bestuurder. Daarbij voelt de bestuurder zich alsof hij zelf in de robot zit, dienst doet als het brein en de wereld vanuit het perspectief van de robot ervaart.