Zijn twee veiligheidsschakelaars nodig voor PLe?

Een veelgestelde vraag is of men bij PLe applicaties verplicht is om twee veiligheidsschakelaars toe te passen. Deze discussie wordt al jaren gevoerd, maar is pas echt onder de aandacht gekomen sinds er in 2012 een notitie is toegevoegd aan tabel D8 van de ISO 13489-2-2012:

‘For PLe a fault exclusion for mechanical (e.g. the mechanical link between actuator and contact element) and electrical aspects is not allowed. In this case redundancy is necessary’

Twee paragrafen uit de onlangs gepubliceerde EN ISO 14119 (de interlocks standaard) geven weer een iets andere kijk op de onderwerpen ‘Assessment van fouten’ en ‘Foutuitsluitingen’.

‘Where an interlock system requires PLr e… …In order to achieve this it is normally not justifiable to exclude faults, such as broken actuators.’

‘There should be a proper selection of the device ensuring that the holding force (Fzh – see 5.7.4) of the guard locking device is sufficient…….. In this case the use of fault exclusion for breakage of the locking element does not necessarily limit the PL or SIL for the guard locking function.’

Wat betekent dit nu in de praktijk? Duidelijk is dat de bovengenoemde normen verschillende opvattingen hebben over het al dan niet mogen toepassen van foutuitsluitingen. Waar er in het eerste voorbeeld nog wordt gesproken over ‘niet toegestaan’ verandert dit in het tweede en derde voorbeeld al naar ‘normaal niet verdedigbaar’ tot ‘hoeft geen belemmerende factor te zijn’. Desalniettemin is de gemeenschappelijke boodschap: het breken van tongen/sleutels (hierna te noemen ‘actuators’) moet zeker worden meegenomen in de beoordeling bij PLe-applicaties. Bij gebruik van standaard veiligheidsschakelaars is dit begrijpelijk, aangezien het niet ongewoon is dat actuators afbreken met een fail-to-danger situatie als gevolg.

Bij het ontwerp van de Fortress amGard Pro kopmodules en actuators was het uitgangspunt om een

onverwoestbare oplossing te creëren die voldoet aan de interlocks-standaard. Door alle krachtdragende

componenten te produceren uit overgedimensioneerd RVS, heeft Fortress Interlocks een actuator ontwikkeld

die meer dan 50x de energie kan absorberen dan een standaard actuator en een kopmodule die meer dan

4000 kg aan trekkracht kan weerstaan. Het resultaat is een veiligheidsschakelaar die sterker is dan de deur en de scharnieren waarop deze is gemonteerd.

De overdimensionering, uitvoerige tests en de data van meer dan 3 miljard uur aan in gebruik zijnde producten geven Fortress Interlocks en TÜV Süd voldoende reden om te kunnen stellen dat men met amGard Pro een PLe-veiligheidsschakelaar heeft waar geen tweede schakelaar bij hoeft te worden gebruikt.