Veldbusmodulen voor veiligheidsrelais

De modulair uitbreidbare basismodulen PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2p krijgen versterking. Naast communicatie- en veilige verbindingsmodulen zijn er nu ook veldbusmodulen.

Hiermee kunnen de basismodulen worden uitgebreid en op de veldbussystemen Profibus-DP en CANopen worden aangesloten. Verdere veldbusmodulen zijn in voorbereiding.

Nieuw is ook de mogelijkheid om ofwel de communicatiemodule PNOZ mmc1p ETH of PNOZ mmc2p serieel en parallel met een veldbusmodule te gebruiken. Men kan de veldbus-in- en uitgangen samen met de veldbusmodulen in de softwaretool PNOZmulti Configurator configureren. De veldbusmodulen dienen voor het uitlezen van diagnosegegevens en het instellen van virtuele in- respectievelijk uitgangen voor standaardfuncties.

De voordelen zijn eenvoudige diagnose- en besturingsinformatie en garantie van korte stilstandtijden en een hoge beschikbaarheid van de installatie. Bidirectioneel melden en besturen via de veldbusmodulen is mogelijk.