Vacuümejectoren

De geïntegreerde ‘air-saving’-functie in de SCPI / SMPI vacuümejectoren met geïntegreerde I/O Link technologie schakelt de zuigfunctie uit zodra een vooraf gedefinieerde ‘veilige’ vacuümwaarde is bereikt. 65% perslucht besparen ten opzichte van een systeem zonder deze functie is mogelijk. De ‘blow-off’-functie garandeert een maximale processnelheid.

Zelfs de gevoeligste werkstukken worden snel en onbeschadigd afgelegd. De blow-off puls is automatisch instelbaar; programmeren van een extern ‘blow-off werkstuk’- stuursignaal is niet meer nodig. Dankzij IO-Link wordt op afstand instellen van sensoren en actuatoren mogelijk, met een ononderbroken communicatie tot in het onderste veldniveau. De gebruiker profiteert van lage installatiekosten en korte set-up- en omsteltijden. De bedrading via een standaard M12-aansluiting maakt de overdracht van uitgangssignalen mogelijk met behulp van conventionele sensoren. De geïntegreerde systeembewaking detecteert fouten en subtiele veranderingen in een vroeg stadium. De gebruiker heeft op elk gewenst moment toegang tot de systeemstatus en kan hierdoor preventieve onderhoudsmaatregelen inplannen en kostbare machinestilstand voorkomen.

Schmalz
Postbus 960
7550 AZ HENGELO
postbus 960
7550 AZ Hengelo 074-2555757
Bedrijfsprofiel http://www.schmalz.com Informatie aanvragen