Toerentalbewakingsmodule

Nieuw in configureerbare besturingssysteem PNOZmulti zijn de toerentalbewakingsmodules PNOZ ms3p en PNOZ ms4p. Tot twee assen kunnen via incrementele opnemers met per as tot 16 vrij instelbare gewenste waarden onafhankelijk van elkaar bewaakt worden.

Het instellen van de gewenste waarden kan met de grafische configuratietool PNOZmulti Configurator.
Hierdoor zijn toepassingen zoals bijvoorbeeld het openen van een hek bij stilstand of een veilig gereduceerd toerental bij instelbedrijf eenvoudig te implementeren. Gereduceerde bedradingstijd zorgt voor snelle ingebruikname. Kosten worden bespaard door minimaal gebruik van hardware, omdat beschikbare opnemers worden gebruikt en de PNOZmulti alle noodzakelijke veiligheidsfuncties overneemt en hogere productiviteit door kortere cyclustijden.