EVAjig  testplatform voor PCBA’s

EVAbits lanceerde op de afgelopen E&A hun EVAjig-platform, een kostenefficiënte oplossing voor het programmeren, testen en ‘provisionen’ van PCBA’s die in korte runs worden geproduceerd.

Het platform biedt veel out-of-the-box functionaliteit en is dermate generiek dat de fixture tussen verschillende PCBA-ontwerpen kan worden gedeeld. De PCBA-specifieke cassettes hebben korte productietijden en zijn binnen enkele seconden uitwisselbaar. Hardware- en software-uitbreidingen zijn mogelijk om productspecifieke tests te integreren.

Hiermee biedt de EVAjig één enkel platform, interface en cloud backend die de ontwikkelingstijd (voor de eindklant), de training en de verwerkingstijd (voor de assembleur) aanzienlijk verkorten en tegelijkertijd state-of-art traceerbaarheid van producten, tests en testrapporten bieden. Dit in tegenstelling tot bij door klanten gebouwde testers, waarbij vaak sprake is van extra trainingstijd en downtime door storingen en onderhoud.