Digitizer handboek

Om engineers en wetenschappers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in PC-gerelateerde digitizertechnologie heeft Spectrum een handboek uitgegeven. Dit toont de voornaamste producteigenschappen van digitizers en laat ook zien wanneer een digitizer een oscilloscoop kan vervangen.

Het 120 pagina’s tellende boekje is volledig in kleur gedrukt: een aantal grafische foto’s belichten en verklaren de voornaamste digitizerconcepten en hun applicaties

Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere: hoe en wanneer kies je voor een digitizer, verklaring van de verschillende termen en vergelijking van de prestatie ten opzichte van andere appratuur, zoals digitale oscilloscopen. In een paar secties van het handboek wordt uitgelegd hoe de beste prestatie uit een product kan worden gehaald, met nadruk op testsnelheid en nauwkeurigheid. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond hoe een digitizer opgesteld kan worden en hoe verschillende data-acquisities, trigger- en uitleesmodes kunnen worden gebruikt om te garanderen dat belangrijke events altijd worden vastgelegd en dat de verkregen data ook zo snel mogelijk wordt geanalyseerd.

Andere voorbeelden tonen de effecten van passende meetversterking en verduidelijken hoe digitizers met een verscheidenheid aan probes en sensoren kunnen worden gebruikt.

Vervolgens wordt in het handboek het belang van software en het effect op projectontwikkeling aangehaald. De structuur van device drivers wordt verklaard en hoe je kaarten kunt programmeren met huidige populaire programmeertalen.

Voor degenen die niet zelf een code willen ontwikkelen, is in het boek ook een hoofdstuk over SBench6 opgenomen, een grafische gebruikersinterface die het mogelijk maakt om Spectrum digitizers aan te sturen zonder dat enige programmering nodig is. Bovendien heeft het handboek een sectie over signaalbewerking. Hierin worden de voordelen van het gebruik van technieken zoals signaal-averaging en frequentiedomeinanalyse belicht en worden de verschillende voor- en nadelen besproken

Het handboek is een goede referentie voor iedereen die een digitizer gebruikt of erover denkt te gaan gebruiken.

Een gratis exemplaar van het handboek is aan te vragen via www.ttms.nl/digitizerhandbook.