Prijzen voor slimme precisietechnologie

Tijdens de elfde editie van de Precisiebeurs werden onder auspiciën van de DSPE (Dutch Society for Precision Engineering) twee prijzen uitgereikt. Edwin Bos, directeur-oprichter van Xpress Precision Engineering in Eindhoven, ontving de Ir. A. Davidson-prijs voor de manier waarop hij slimme precisietechnologie toepasbaar maakt en vanwege zijn enthousiasme voor het vakgebied. Alexander Mulder kreeg de Wim van der Hoek-prijs voor zijn kwalitatief hoogwaardige afstudeerwerk aan de TU Delft op het gebied van nauwkeurig construeren.

Namens het DSPE-bestuur reikte Marty van de Ven, directeur van The House of Technology in Eindhoven, de Ir. A. Davidson-prijs uit. Deze prijs dient ter stimulering van jong talent en is bedoeld voor een jonge precisietechnoloog die enige jaren werkzaam is in een bedrijf of een instituut en aantoonbaar prestaties heeft geleverd die intern en extern worden erkend. Tevens moet hij/zij door zijn/haar enthousiasme voor het vakgebied een positieve uitstraling hebben naar jeugdige collega’s. De prijs is vernoemd naar de autoriteit op fijnmechanisch gebied bij Philips in de jaren vijftig en zestig. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt, dit jaar voor de vierde keer. De prijs omvat een oorkonde, een geldbedrag van 500 euro en een trofee. Deze trofee, gemaakt door de Leidse Instrumentmakersschool (LiS), verbeeldt de handboekenreeks voor de fijnmechanische techniek waarmee Davidson de basis legde voor de constructeurs-community van Philips.

Ondernemer

Edwin Bos studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven en promoveerde er bij de hoogleraren Schellekens en Dietzel op de ontwikkeling van hoognauwkeurige meettasters voor het kunnen meten van kleine 3D-objecten. Nog tijdens zijn promotieonderzoek richtte hij, met compagnon Ernst Treffers, in 2007 Xpress Precision Engineering op. Xpress ontwikkelt en vermarkt 3D-meettasters en coördinatenmeetmachines voor uiterst nauwkeurige toepassingen. Edwin Bos is als ondernemer binnen Xpress verantwoordelijk voor alle R&D. Daarnaast coördineert hij als lid van het DSPE-bestuur het Young Precision Network, een netwerk van jonge precisietechnologen uit bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Slimme techneut

Bij de uitreiking van de Ir. A. Davidson-prijs omschreef DSPE-bestuurslid Marty van de Ven winnaar Edwin Bos als "een echt slimme techneut. Tijdens je promotie aan de TU Eindhoven heb je een meettaster eens goed onder de loep genomen en op verschillende punten verbeterd: qua meetgedrag, assemblage en productie. Je hebt dit zo goed gedaan dat je er verschillende patenten door op je naam hebt staan. Dit geeft aan dat je erg creatief bent. Maar essentieel is dat je ervoor hebt gezorgd dat de taster daadwerkelijk kan worden toegepast, door goed naar de assemblage en kostenefficiënte productie te kijken. Daarvoor moet je je kunnen verplaatsen in, of in ieder geval voeling houden met, de klant. Dat is waar jouw kracht ligt: goede techniek verzinnen en die produceerbaar en toepasbaar maken. Dat heb je ook laten zien met je nieuwste ‘kindje’ op meetgebied, de TriNano coördinatenmeetmachine. Ik ben onder de indruk van de eenvoud waarin je haar nauwkeurigheid hebt weten te vatten. Bij verschillende wetenschappelijke tijdschriften weten ze ondertussen ook dat jij een slimme gast bent. Regelmatig ben je auteur dan wel reviewer van artikelen. Al met al groei je uit tot een echte persoonlijkheid op het gebied van de precisietechnologie. Bij de DSPE weten wij dat al veel langer. Jouw voorzitterschap van YPN geeft aan dat je het vak een warm hart toedraagt. En zo voldoe je aan alle criteria voor de Davidson-prijs: een goede precisietechnoloog, creatief, bezig met producten en actief in het uitdragen van enthousiasme voor het vakgebied."

Constructeursprijs

Een dag later reikte juryvoorzitter en DSPE-bestuurslid Jos Gunsing, business development technology manager bij NTS-Group in Eindhoven en lector Mechatronica aan Avans Hogeschool in Breda, de Wim van der Hoek-prijs uit. Deze prijs – ook wel Constructeursprijs genoemd – werd in 2006 ingesteld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van nestor in de constructieprincipes Wim van der Hoek. De Constructeursprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste afstudeerwerk op het gebied van het construeren in de werktuigbouwkunde aan de drie TU’s. Ook aan deze prijs zijn een oorkonde, een trofee gemaakt door de LiS en een geldprijs (1000 euro, gesponsord door het 3TU Centre of Competence High Tech Systems) verbonden.

Diepgang en duidelijk verslag

De Wim van der Hoek-prijs 2011 ging naar Alexander Mulder, die deze zomer aan de TU Delft afstudeerde op zijn scriptie getiteld "Design of 6-DOF Miniature Maglev Positioning Stage for Application in Haptic Micromanipulation". Criteria voor de beoordeling van de ingezonden scripties waren kwaliteit van het ontwerp, onderbouwing en innovativiteit, alsmede de mogelijkheid als voorbeeld te dienen in een dictaat/boek over constructieprincipes. De jury had waardering voor Mulder’s verslaglegging, met een duidelijke scheiding van hoofd- en bijzaken, voldoende aandacht voor de rol van de specificaties, een duidelijke motivatie en goede aanbevelingen, en gesteld in goed Engels. Ook was de jury onder de indruk van de diepgang van de mechatronische analyse, de inzet van verschillende disciplines en de beoordeling en het testen van ontwerpalternatieven voor sensoren en actuatoren. De andere inzendingen waren ook van hoog gehalte, aldus de jury, maar de intrinsieke kwaliteit van Alexander Mulder’s werk lag hoger. Hij ontving de prijs uit handen van Jos Gunsing, in aanwezigheid van naamgever Wim van der Hoek.