OPTA, NMa en CA fuseren

De Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) worden samengevoegd tot één nieuwe toezichthouder. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Maxim Verhagen besloten.

 Eerder werden ook SenterNovem (subsidieverstrekker), EVD (exportondersteuner) en Octrooicentrum Nederland (octrooiverlener voor Nederland) al samengevoegd tot één Agentschap NL

Nieuwe toezichthouder

De NMa treedt op tegen kartelvorming en economisch machtsmisbruik, en houdt toezicht op fusies, en op de energie- en vervoerssector. De OPTA is belast met het toezicht op de telecom- en postsector. De Consumentenautoriteit zorgt dat bedrijven geen inbreuk maken op de rechten van consumenten. Deze taken blijven ook in de nieuwe organisatie gewaarborgd.

Nederlandse Zorgautoriteit erbij?

De samenvoeging past volgens het ministerie bij een kleinere en slagvaardige overheid. Er komt een eind aan de overlap van taken en de kennis over markttoezicht wordt beter gedeeld. Bovendien kan de nieuwe organisatie beter inspelen op de internationalisering en technologische ontwikkeling van de markt. De samenvoeging moet in 2013 zijn voltooid. De komende tijd beziet het kabinet of ook taken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden ondergebracht bij de nieuwe organisatie. De NZa houdt onder meer toezicht op de zorgmarkt.