Op zoek naar een innovatieve energie-infrastructuur voor stadslogistiek

Clic, de campus voor innovatie van de stadslogistiek, die momenteel bij Amsterdam verrijst, krijgt een innovatieve energiehuishouding. Ontwikkelaar Intospace, Essent Energy Infrastructure Solutions (Eis) en netbeheerder Liander zullen voor de campus een Hybrid Energy Community System (Hecs) inrichten. Bedoeling is de energiehuishouding op lokaal niveau maximaal efficiënt in te richten, zodat het publieke elektriciteitsnet minder belast wordt.

City Logistics Innovation Campus (Clic) is de eerste Europese campus voor stadslogistiek. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken er samen aan de oplossingen voor de stadslogistiek van de toekomst. Clic fungeert en faciliteert hierin als logistieke hub, een centraal overslagpunt voor goederen, en innovatiecampus met faciliteiten. De campus ligt midden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Clic is gericht op zero-emissie stadslogistiek, die in belangrijke mate bepaald wordt door de vloot (kleinschalige) elektrische voertuigen die alle bestellingen tot aan de voordeur brengen, de zogenaamde ‘last mile logistics’. Dus de beschikbaarheid en het optimaal gebruik van elektriciteit zijn van groot belang voor Clic.

In een Hecs worden op lokaal niveau vraag en aanbod maximaal gebalanceerd om de piekbelasting op het regionale en nationale elektriciteitsnet te minimaliseren. Dit leidt tot betere prijsvorming voor de afnemers en een oplossing voor netwerkcongestie. De bestaande infrastructuur wordt beter benut en nieuwe infrastructuur kan efficiënter en met lagere kosten opgezet worden.

Deeleconomie

"Vandaag geven we het startschot om te gaan onderzoeken hoe we het Hecs kunnen vormgeven", aldus Intospace-CEO Tim Beckmann bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. "Vanwege de overbelasting van het publieke elektriciteitsnet zoeken we samen met Essent en Liander naar innovatieve, toekomstgerichte oplossingen. In dit Hecs sturen we middels een virtual powerplant op het afvlakken van de pieken in het regionale net van Liander. Door het combineren van beschikbare netwerkcapaciteit op Clic kunnen het terrein en zijn gebruikers toe met minder zware aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het is de deeleconomie in optima forma!"

Ook verzekert Clic met het geavanceerde energiesysteem dat er altijd voldoende elektriciteit voorhanden is op de campus, dat een van de grootste laadplatformen voor elektrische voertuigen van Europa krijgt. Daarnaast moet het voor Clic mogelijk worden om energie-overschotten terug te leveren aan het publieke elektriciteitsnet en om ongebruikte opslagcapaciteit voor elektriciteit aan het net beschikbaar te stellen.

Gebruik optimaliseren en balanceren

Intospace richt met Eis een Energy Service Company (Esco) op, met Intospace als klant. Eis zorgt voor de ontwikkeling van een digitaal, geïntegreerd energiesysteem (‘virtual powerplant’) dat het energiegebruik op Clic gaat optimaliseren en balanceren op gebiedsniveau. Liander verzorgt het elektriciteitsnet en de aansluitingen voor alle gebruikers van Clic. Samen wordt gezorgd voor een maximale energie-efficiëntie en wordt voorkomen dat er te veel piekbelasting tegelijk plaatsvindt. Door de digitale aansturing en de hiermee gepaarde uitwisseling van elektriciteit wordt ook de belasting op het elektriciteitsnet voor Liander verminderd.

"Dit is een unieke Nederlandse samenwerking waarmee we een volgende stap zetten in de energietransitie", aldus Essent-COO Stephan Segbers. "Door energiestromen zoals opwek-, opslag- en laadinfrastructuur slim aan elkaar te verbinden, maakt Essent het mogelijk de stadslogistiek van Amsterdam te verduurzamen. Door onze digitale laag creëren we een uniek geïntegreerd energiesysteem dat naast de energietransitie ook netbeheerder Liander helpt bij het stabiliseren van het energienet."

Uitwisselen

Liander moet faciliteren dat Essent elektriciteit de bedrijven op Clic soepel kan uitwisselen. Dat gebeurt binnen de grenzen van het net zodat er niemand zonder elektriciteit komt te zitten. Liander en Essent wisselen de benodigde data uit om te kunnen bepalen wanneer er ruimte is om door de zon opgewekte elektriciteit op te slaan in de lokaal aanwezige batterijen of terug te kunnen leveren aan het landelijke net. Ook het laden van de vele laadpalen gebeurt afhankelijk daarvan.