NEN-normalisatieplatform Smart Grids van start

Bij NEN is het platform Smart Grids van start gegaan. Het platform coördineert de Nederlandse inbreng richting de Europese en internationale (IEC) normalisatie-activiteiten op het gebied van Smart Grids.

Volgens de Taskforce Intelligente Netten, ingesteld door het ministerie van EL&I, zijn normen en interoperabiliteit nodig om tot een grootschalige toepassing van smart grids te komen. Volgens de Taskforce moet dit internationaal worden ingebed omdat smart grids zich niet alleen in Nederland ontwikkelen. NEN is daarom door het Innovatie Programma Intelligente Netten (IPIN) verzocht om een platform op te richten voor interoperabiliteit en normalisatie op het gebied van Smart Grids.   

  

Taak normalisatieplatform

Het normalisatieplatform heeft als taak de Nederlandse belangen te behartigen op internationaal en Europees niveau. Indien nodig zal vanuit het normalisatieplatform worden gewerkt aan een Nederlandse aanvulling op de internationale en/of Europese referentie-architectuur. Het normalisatieplatform heeft nadrukkelijk niet de taak om zelf normen op te stellen; het ontwikkelen van normen (internationaal, Europees of nationaal) gebeurt in de normcommissies.