Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020

Onlangs is de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 gepubliceerd. De antwoorden van ruim 58.000 werknemers uit diverse bedrijfstakken op vragen over onder andere fysieke belasting, arbeidsongevallen, gezondheid en verzuim zijn verzameld en geanalyseerd.

Het onderzoek is eind 2020 uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW. Het is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheid, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties etc. Ruim 58.000 werknemers vulden de NEA 2020 vragenlijst in. De NEA 2020 is uitgevoerd in het vierde kwartaal – toen de tweede golf van de COVID-19 pandemie net begon. De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen die van kracht waren hebben waarschijnlijk invloed gehad op de werkomstandigheden.

Veiligheid

Van alle werknemers deed 13 procent in 2020 vaak of altijd gevaarlijk werk. Dat is minder dan in 2019, toen 16 procent aangaf gevaarlijk werk te doen. Mannen (18 procent) deden vaker gevaarlijk werk dan vrouwen (8 procent) en ook jongere werknemers tussen de 15 en 25 jaar (16 procent) verrichtten relatief vaak gevaarlijk werk. Het aandeel werknemers dat gevaarlijk werk doet was het hoogst in het vervoer (31 procent), de bouw en de horeca (beiden 24 procent). Struikelen of uitglijden werd met 12 procent het meest genoemd als belangrijkste gevaar tijdens het werk. Ook snijden of steken (8 procent) en de confrontatie met geweld (7 procent) werden relatief vaak genoemd.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

In 2020 heeft 2,5 procent van de werknemers te maken gekregen met een arbeidsongeval met geestelijk of lichamelijk letsel tot gevolg. Tussen 2015 en 2019 was dat percentage nog 3,0 procent of hoger. Bij 71 procent van de werknemers met een arbeidsongeval was het letsel lichamelijk van aard. De meest voorkomende soorten lichamelijk letsel waren open- of oppervlakkige wonden (31 procent van de werknemers met een arbeidsongeval) en het verstuiken of verrekken van spieren, banden of lichaamsdelen (24 procent).
Ieder jaar krijgt een deel van de werknemers te maken met een ziekte die is ontstaan door het werk, een beroepsziekte. In 2020 kreeg 3,2 procent van de werknemers te maken met één of meer – door een arts vastgestelde – nieuw ontstane beroepsziekten. In 2018 was dit 3,8 procent. De beroepsziekten die in 2020 het vaakst door werknemers werden gerapporteerd zijn overspannenheid/burn-out (2,6 procent), klachten aan de arm, nek, schouder, arm, pols of hand (1,8 procent) en lage rug aandoeningen (1,4 procent).

Ga voor het complete rapport naar: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2021/16/nea-2020-resultaten-in-vogelvlucht