Week van de RIE 2022

Van 20 tot en met 24 juni 2022 vindt de Week van Risico-Inventarisatie en Evaluatie, oftewel RI&E, plaats. Dit is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners. Het doel van deze week is om de RI&E een week lang extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers.

Dit jaar staat het thema bedrijfsblindheid centraal. Veel ondernemers hebben het idee dat ze alle arbeidsrisico’s wel kennen. Maar door het op een rij zetten van alle arbeidsrisico’s en de RI&E vaak up-to-date te houden, komen ze er vaak achter niet alles in beeld te hebben. Dat kan voor onnodig gevaarlijke situaties op de werkvloer leiden. Het hebben van een up-to-date RI&E opent letterlijk de ogen.

Met een goedgekeurde RI&E zorg je ervoor dat je bedrijf en haar werknemers veilig kunnen werken en voorkom je onnodige boetes. Met een risico-inventarisatie ben jij als bedrijf precies op de hoogte van eventuele risico’s die zich voor kunnen doen in je bedrijf. Er wordt een checklist gemaakt zodat iedere werknemer weet wat er van hem of haar verwacht wordt in geval van nood. Naast dat het voor eventuele verzekeringsuitkeringen ook meetelt, straal je met een risico-inventarisatie ook vertrouwen uit. Voor medewerkers geeft het een veilig gevoel wanneer de risico’s van het werkveld in kaart zijn gebracht. De week van de RIE 2022 leent zich perfect als moment om hier eens goed naar te laten kijken.

Bron: Steunpunt RIE