Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021

In 2021 waren minder werknemers betrokken bij een arbeidsongeval dat lichamelijk letsel of geestelijke schade tot gevolg had dan tussen 2014 en 2019. Mannen kregen vaker te maken met een arbeidsongeval met verzuim dan vrouwen. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. Eind 2021 is de zeventiende enquête uitgevoerd. De vragenlijst is door bijna 50.000 werknemers ingevuld.

Veiligheid

In de NEA zijn onder andere vragen gesteld over het onderwerp ‘veiligheid’. Hierover gaven de werknemers de volgende antwoorden/informatie:
Een meerderheid van de werknemers in 2021 gaf aan dat medewerkers op hun werk informatie krijgen over hoe veilig en gezond te werken (71 procent), men zich op hun werk houdt aan de regels over veilig en gezond werken (69 procent), hun leidinggevende er alles aan doet om onveilig en ongezond werk te voorkomen (64 procent), zij zelf collega’s erop aanspreken als ze onveilig of ongezond werken (64 procent) en ze het te horen krijgen wanneer ze zelf onveilig of ongezond werken (59 procent). Bijna acht op de tien werknemers kunnen op het werk bij iemand terecht met vragen over onveilig of ongezond werk. In sectoren waar sprake is van meer zichtbare risico’s (zoals gevaarlijk werk, fysiek belastend werk of blootstelling aan stoffen) is sprake van meer aandacht voor veilig en gezond werken dan in sectoren waar minder zichtbare risico’s zijn.

Lichamelijk letsel

In 2021 gaf 2,6 procent van de werknemers aan in het afgelopen jaar betrokken te zijn geweest bij een arbeidsongeval dat lichamelijk letsel of geestelijke schade tot gevolg had. Tussen 2014 en 2019 was dat nog 3 procent of meer. Mannen (1,6 procent) kregen vaker te maken met een arbeidsongeval met verzuim dan vrouwen (1,1 procent) en het aandeel werknemers met een arbeidsongeval met verzuim was het hoogst in het vervoer (2,8 procent), de horeca (2,1 procent) en de bouw (2,0 procent).
Bij 67 procent van de werknemers met een arbeidsongeval was het letsel lichamelijk van aard, bij 19 procent geestelijk en bij de overige ongevallen was dat onderscheid lastig of niet te maken. De meest voorkomende soorten lichamelijk letsel waren open of oppervlakkige wonden (30 procent van de werknemers met een arbeidsongeval) en het verstuiken of verrekken van spieren, banden of lichaamsdelen (20 procent)

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 is gratis te downloaden via https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/publicaties/nationale-enquete-arbeidsomstandigheden-2021-resultaten-in-vogelvlucht/