MKB-ondernemers voeren haalbaarheidsstudie TNO-technologie uit

De TNO Raad van Bestuur honoreerde 9 van de 34 voorstellen voor haalbaarheidsstudies die onlangs in het kader van ‘Technologie zoekt Ondernemer’ zijn ingediend.

Met deze negende ronde van de SBIR (Small Business Innovation Research) biedt TNO innovatieve MKB-ondernemers de mogelijkheid om TNO-technologie door te ontwikkelen tot een product en naar de markt te brengen.

Technologie zoekt Ondernemer (TZO)

Innovatie versterkt de concurrentiekracht van bedrijven. TNO draagt daar aan bij door technologie en ondernemers aan elkaar te verbinden. Zo ondersteunt TNO via het SBIR-programma, onder het motto ‘Technologie zoekt Ondernemer’, het MKB technologisch en financieel in het verder ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe, kansrijke technologieën en productideeën.

Het TZO-programma bestaat uit twee fasen. MKB-ondernemers kunnen een voorstel indienen voor het onderzoeken van de technische, economische en commerciële haalbaarheid van een productidee. Ondernemers van wie het voorstel wordt gehonoreerd ontvangen in fase 1 van TNO een opdracht om de studie daadwerkelijk uit te voeren.

TNO stelt hiervoor, naast advies, maximaal € 32.500 ter beschikking. Bij positieve haalbaarheid geven de resultaten van deze studie én het voorstel voor een aansluitend ontwikkelingsproject de ondernemer de kans om tijdens de tweede fase van het TZO-programma het product door te ontwikkelen en naar de markt te brengen. In deze fase ondersteunt TNO de ondernemer met maximaal €250.000. Alleen de beste ondernemers met de beste aanpak ontvangen van TNO een opdracht voor het uitvoeren van de tweede fase.

TZO 2013

Op 26 maart presenteerden TNO-experts tijdens de bijeenkomst Technologie zoekt Ondernemer in Het Spant in Bussum twintig productideeën aan ruim 450 MKB-ondernemers. Deze productideeën zijn gebaseerd op unieke, vaak gepatenteerde TNO-technologie.

Dit jaar dienden in totaal 34 ondernemers een voorstel voor een haalbaarheidsstudie voor een van de twintig productideeën in. Een speciale commissie van de Stichting Toegepaste Wetenschap (STW) beoordeelde de voorstellen en nodigde 23 geselecteerde ondernemers uit voor een presentatie. Op basis hiervan bracht de STW-commissie advies uit aan de Raad van Bestuur van TNO, die zich over negen voostellen positief uitsprak.

8 productideeën

De negen haalbaarheidsstudies betreffen acht verschillende productideeën:

  • Haviksoog voor pick and place robot
  • Complexe ruimten en objecten direct vangen in 3D-beelden
  • Sensornetwerk brengt ondergrondse veranderingen in kaart
  • Automatisch alarm bij levensbedreigende stress
  • Verkeersveiligheid verhogen door het volgen van individuele voertuigen
  • Steam Powered snacks: knapperig en minder vet
  • Gelijktijdig testen van levensduur en kwetsbaarheid zonnecellen
  • Efficiënt en emissievrij drogen met zeoliet

Per productidee kunnen dus meer haalbaarheidsstudies worden gedaan. Voorwaarde daarbij is dat de uiteindelijke toepassing van het product niet eenzelfde domein betreft of dat de ondernemer een specifieke inbreng heeft.

De haalbaarheidsstudies moeten begin december 2013 zijn afgerond.

bron: TNO