Microtechnici kritisch over automobielindustrie

De microtechniekbranche heeft als toeleverende industrie groot belang in een sterke automobielindustrie. Vertegenwoordigers van deze toeleveranciers in het IVAM Executive Panel zijn echter van mening dat de belangen van de Duitse automobielindustrie niet onder alle omstandigheden moeten worden beschermd. Zo zouden in het belang van industrie en economie geen concessies aan de milieubescherming mogen worden gemaakt.

De automobielindustrie is een van de sterkste economische factoren in Duitsland. 70% van de waardetoevoeging in de keten komt echter op conto van de toeleveranciers, waar ook de microtechniekbranche toe behoort.

Angela Merkel verklaarde in maart voor de onderzoekscommissie voor het dieselschandaal, dat er grenzen moeten zijn aan milieuvoorschriften voor de automobielindustrie, opdat de branche niet wordt overvraagd en verzwakt. Ongeveer een derde van de vertegenwoordigers in de microtechniekbranche stemt daar zonder voorbehoud mee in. Bijna zestig procent is echter van mening, dat de klimaatbescherming voorrang heeft boven de belangen van de industrie.

Economisch belang

Onafhankelijk van de milieupolitiek of de discussie of het noodzakelijk is het klimaat te beschermen, wil de microtechniekbranche dat meer haast wordt gemaakt met de ontwikkeling van alternatieve aandrijftechnologieën. Ook zonder discussie over uitlaatgasemissies en klimaat is het noodzakelijk schone alternatieven voor de verbrandingsmotor te ontwikkelen.

Tesla en fabrikanten in China zijn verder bij de ontwikkeling van elektromotoren. Als de wetgever rekening blijft houden met de belangen van de industrie, blijft vasthouden aan de verbrandingsmotor en trucjes om eisen te omzeilen blijft tolereren, dreigt de branche de aansluiting met de internationale concurrentie te verliezen.

Om een oplossing voor dagelijks gebruik te ontwikkelen die zowel milieuvriendelijk als economisch is, moet volgens microtechnologen nog wel wat werk worden verricht. Er zijn technische uitdagingen waaraan moet worden gewerkt, zoals batterijen die een grotere actieradius mogelijk maken. Ook de recycling van de batterijen en een uitgebreide dekking van laadstations met voldoende capaciteit zijn op dit moment nog problematisch. De microtechniekbranche wil graag aan bijdragen aan de ontwikkeling van geschikte technische oplossingen.

bron: IVAM Fachverband für Mikrotechnik