Mesa+ tekent overeenkomst met California Nano Systems Institute

Het California NanoSystems Institute (CNSI), University of Californië, Los Angeles (UCLA) en MESA+ Instituut voor Nanotechnologie, Universiteit Twente, hebben een Memorandum of Understanding getekend. Deze samenwerking verbindt twee van ’s werelds meest vooraanstaande instituten op het gebied van de nanowetenschappen. Hun gecombineerde inspanning is gericht op het vergroten van kennis over de aard en het gedrag van verschijnselen op nanoniveau.

Via gezamenlijke onderzoeksprojecten en uitwisselingen passen CNSI en MESA+ nanotechnologie toe op problemen van mondiaal belang met betrekking tot gezondheid en het milieu. Speciale aandachtsvelden zijn nieuwe materialen, nanoelektronica en medisch diagnostische devices. De instituten zullen ook samenwerken aan commercialisatie van onderzoek teneinde de economische en sociale voordelen van de uitvindingen en devices te maximaliseren.

Groot belang 

Het memorandum werd ondertekend door prof. Paul Weiss, directeur van het CNSI, prof. Dave Blank, wetenschappelijk directeur van MESA+, en Kees van Ast, vice-voorzitter van de Universiteit Twente, tijdens het jaarlijkse MESA+ onderzoekscongres. "Dit is een gebeurtenis van groot belang voor CNSI." aldus Paul Weiss. "Hierdoor krijgen wij toegang tot een vooraanstaand Nederlands onderzoeksinstituut, onze eerste formele toegang tot een faciliteit op het Europese continent. MESA+ is een zeer gerenommeerd centrum voor nanotechnologie, bekend over de gehele wereld om de kwaliteit van haar onderzoek en innovatieve benadering van technologietransfer. Het CNSI zal zeer veel voordeel ondervinden uit de samenwerking met MESA+."

Uitvindingen

Prof. Dave Blank was ook zeer verheugd over de samenwerking. Hij wees op de gemeenschappelijke agenda’s van MESA+ en CNSI. "Onze beide instituten gebruiken nanotechnologie voor het verkennen van processen op cellulair niveau. Onze uitvindingen zullen bijdragen aan de diagnose en behandeling van kanker en virale ziekten" merkte Dave Blank op. "Deze samenwerking is een waardevol middel voor het stimuleren van contacten tussen onderzoekers en de uitwisseling van promovendi. Uit deze gezamenlijke inspanningen zullen zeker uitvindingen voortvloeien die van grote sociale en economische waarde zijn voor Nederland en de Verenigde Staten, en voor de rest van de wereld."

Het California Nanosystems Institute is een onderzoeksfaciliteit die geheel is gewijd aan nanowetenschappen en nanotechnologie. Het instituut is gehuisvest in een gebouw van zeven verdiepingen met een oppervlakte van 17 500 m2 middenin het centrum van de campus van de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA). Een partnerinstituut bevindt zich aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Het CNSI werd opgericht in 2000 via een kapitale financiering van $ 100 miljoen door de staat Californië. Een aanvullende financiering van $ 250 miljoen was afkomstig van federale en industriële bronnen. Onderzoek aan het CNSI is sterk inter- en multidisciplinair. De 120 onderzoekers, allen ‘tenure track’ UCLA faculteitsmedewerkers, zijn primair verbonden aan de School of Medicine, de School of Engineering, en de Faculteiten van de exacte wetenschappen en life sciences. Hun werk, gericht op het meten, modificeren en manipuleren van atomen en moleculen – de bouwstenen van onze wereld – wordt uitgevoerd in een geïntegreerde laboratoriumomgeving. Deze unieke setting heeft ons inzicht in verschijnselen op nanoniveau vergroot en belooft grensverleggende uitvindingen op het gebied van gezondheid, energie, en milieu- en informatietechnologie.Het CNSI is een internationaal centrum voor nanowetenschappen en nanotechnologie en werkt samen met universiteiten en andere instituten wereldwijd. Het instituut dient als centrum voor uitwisseling van wetenschappers die zich bezig houden met onderzoek op nanoniveau in Azië en Europa. Momenteel heeft het CNSI formele overeenkomsten met vooraanstaande universiteiten en instituten in Japan, Korea, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Singapore.

MESA+ instituut voor nanotechnologie, onderdeel van de Universiteit Twente, is een van ‘s werelds grootste nanotech onderzoeksfaciliteiten, waar 500 personen werken, waarvan 275 promovendi of postdocs. De uitgebreide onderzoeksfaciliteiten bestaan uit 1250 m2 aan cleanroom ruimten, in combinatie met een breed scala aan geavanceerde instrumentatie en andere apparatuur benodigd voor onderzoek op nanoniveau. Door de vele inter- en multidisciplinaire projecten is het onderzoek aan MESA+ van zeer hoog niveau. Het instituut stimuleert en ondersteunt samenwerkingsactiviteiten tussen onderzoekers via een unieke, flexibele administratieve structuur, waardoor fysici, elektrotechnisch ingenieurs, chemici en wiskundigen goed kunnen samenwerken aan problemen op het gebied van milieu, energie en drug delivery. Hun inzet wordt verder gestimuleerd door coöperatieve onderzoeksverbanden met wetenschappers en instituten wereldwijd. MESA+ heeft een omgeving gecreëerd die de oprichting en  groei van start-ups in de micro- en nano-industrie stimuleert. Met een speciaal technologietransfer programma opent MESA+ zijn onderzoeksfaciliteiten en cleanroom ruimten voor kleine en middelgrote  ondernemingen. Dit beleid heeft geresulteerd in het creëren van meer dan 40 high-tech start-ups.