Meeroken in de file?

Dat uitlaatgassen onfris zijn, weet iedereen. Maar wat merk je daar nou van als bestuurder? Veel. Onderzoek van ECN toont aan dat bijna de helft van alle stofdeeltjes via de luchtfilters regelrecht de auto instromen. Weet dus waar je aan begint als je achter aansluit in de file…

"Het is bekend dat de luchtkwaliteit rondom drukke verkeerswegen relatief slecht is", vertelt onderzoeker Ernie Weijers van ECN. "Wat in Nederland nooit eerder werd gemeten, is aan hoeveel ‘slechte’ stoffen de inzittenden worden blootgesteld. Heel relevant als je vaak in de auto zit, zoals taxichauffeurs en buschauffeurs. Of wanneer je bijvoorbeeld astma hebt of COPD." 

Effect van luchtfilters is beperkt

In het kader van het Europese project Joaquin onderzocht ECN de concentraties stikstofoxiden (NO en NOx) en ultrafijnstof in een rijdende auto en vlak daarbuiten. De concentraties NO en NO2 blijken tijdens het rijden aan de voorkant van de auto vrijwel gelijk te zijn als binnen.  Weijers: "We hebben ook het effect van verschillende ventilatiestanden bekeken. Dat scheelt aanzienlijk. Luchtfilters houden ongeveer 55% van de stofdeeltjes van buiten tegen. Maar dat betekent dat je nog steeds 45% rechtstreeks inademt. Zet je echter de recirculatiestand aan, dan adem je minder dan 10% van de stofdeeltjes in." 

 touran

Experiment van ECN in een Volkswagen Touran. Eén meetpunt werd gemonteerd aan de grill van de auto, een ander meetpunt werd geplaatst ter hoogte van de hoofdsteun van de bestuurdersstoel.

Invloed op de gezondheid

In Californië wordt bestuurders officieel geadviseerd om de recirculatiemodus te gebruiken in de file. Weijers: "Het is de beste optie voor je gezondheid, maar het nadeel is dat je na 10 tot 15 minuten een raam zult moeten openen. De ramen gaan beslaan door ophoping van vocht en de concentratie koolstofdioxide loopt op. En tja, met het raam open adem je natuurlijk alsnog verontreinigde lucht in…"

Het effect van luchtkwaliteit op de gezondheid is groot. Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, is pleitbezorger voor de aanpak van luchtkwaliteit. "Uit onderzoek weten we wat effectief is. We moeten simpelweg de lucht schoner maken door minder te vervuilen. Bijvoorbeeld door minder en schoner verkeer. Vervoer zonder uitstoot, de techniek is er: elektrische auto’s en scooters, ‘zero emissie’-bussen en dito stadsdistributie, treinen die op groene energie rijden."

Kans voor autofabrikanten

Vervuiling van het luchtfilter van de auto is onvermijdelijk. Voor de gezondheid is het belangrijk kwaliteit van de filters te verbeteren en het filter regelmatig te vervangen. Weijers: "Hier zie ik ook een kans voor autofabrikanten. Net zoals het installeren van een airbag, draagt het optimaliseren van de luchtkwaliteit door filters ook bij aan de gezondheid van bestuurders."

Het onderzoek van ECN is toegepast op één auto. Het kan zijn dat de uitkomsten in een ander type auto verschillen, maar de onderzoeksresultaten geven wel een indicatie voor de algemene blootstelling aan verontreinigde lucht in auto’s. Deze studie is verricht in het kader van het Joaquin-project met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees wat ECN doet op het gebied van luchtkwaliteit, download het onderzoeksrapport of kijk op http://www.joaquin.eu/.