LightRec en EY herzien Nederlandse exportrestitutieregeling voor lampen

Afnemers van Nederlandse producenten en importeurs die deelnemer zijn van LightRec kunnen reeds in Nederland betaalde recyclingbijdrage voor energiezuinige verlichting bij export binnen de EU terugvragen via een nieuwe regeling.

Elk bedrijf dat in Nederland een recyclingbijdrage heeft afgedragen op lichtbronnen afkomstig van Nederlandse producenten of importeurs, maar die vervolgens exporteert naar een EU land kan deze terugvragen. De nieuwe door stichting LightRec herziene regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2020. Zij ontslaat de betrokken bedrijven overigens niet eenzelfde, eventueel van toepassing zijnde, recyclingbijdrage te betalen in het land van invoer. Voor armaturen is restitutie in geval van export komen te vervallen.

De  restitutieregeling en het controleprotocol zijn tot stand gekomen in samenwerking met EY en beoordeeld door Copro. Doel is het vermijden van een dubbele heffing. Om de bijdragen te kunnen terugvragen, moeten de exporterende bedrijven zich aanmelden en een deelnemersovereenkomst afsluiten.

 
In 2019 werd zo’n 1150 ton lampen afkomstig van Nederlandse producenten en importeurs geëxporteerd binnen de EU, onder andere naar buurlanden België en Duitsland. Om die reden werd in 2020 door exporterende bedrijven meer dan 1,1 miljoen euro recyclingbijdrage teruggevraagd.

Gied van Hoorn, directeur van stichting LightRec: "Het aanvragen van restitutie is nu makkelijker geworden en voor ons beter te controleren. Want vanzelfsprekend willen we weten of aanvragers echt recht hebben op restitutie. Daarbij houden we als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de producenten en importeurs scherp zicht op hoeveel lampen nu daadwerkelijk op de Nederlandse markt terecht zijn gekomen, de zogenaamde Put on Market (POM). En dat is vervolgens belangrijk om onze inzamelprestaties van afgedankte lampen en armaturen te meten en af te zetten tegen de wettelijk doelstelling van 65% waaraan onze achterban moet voldoen."

Aanmelden

De regeling en het protocol van stichting LightRec zijn hier in te zien en te downloaden. De bedrijven (exportdeelnemers) die gebruik willen maken van de nieuwe exportregeling dienen een deelnemersovereenkomst af te sluiten met LightRec. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de afdeling Producenten Services van Wecycle/Open, de uitvoeringsorganisatie van LightRec: tel. 079-7600 630 of via producenten@wecycle.nl.