Kostenbesparing outsourcing productie naar Azië valt tegen

Bedrijven die complexe kapitaalgoederen maken, kunnen in veel gevallen beter Nederland als fabrieklocatie kiezen dan het Verre Oosten. De kostenvoordelen van het produceren in het Verre Oosten zijn vaak gering en het belang van interactie tussen R&D en productie op dezelfde locatie wordt onderschat. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Gaston Vaessen, die vrijdag 28 januari als eerste student afstudeerde in een nieuw gezamenlijk masterprogramma van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Tilburg University.

Uit het onderzoek blijkt, dat bedrijven hun logistieke keten wel zo moeten ontwerpen dat ze in staat zijn om actief om te gaan met onzekerheid. Ook moeten regionale leveranciers de kosten van ogenschijnlijk eenvoudige componenten als metaalplaatdelen meer concurrerend maken. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op het eerdere werk van de Zweedse hoogleraren Berggren en Bengtsson.

Reductie variabele kosten fors minder

Het beoogd inkoopvoordeel blijkt maar op 20% van de materiaalwaarde van toepassing te zijn. De loonkosten nemen sterk af, maar zijn slechts een beperkt deel van de kostprijs. Ook nemen de logistieke kosten voor de eindproducten toe wanneer de afzetmarkt voornamelijk Europa is.

Optietechnieken 

Gaston Vaessen maakt in zijn onderzoek gebruik van optietechnieken, bekend uit financiële markten, om meer inzicht te krijgen in de waarde van flexibiliteit in logistieke ketens. Het nieuwe gezamenlijke programma maakt het mogelijk technieken uit beide vakgebieden in te zetten. Vaessen wordt begeleid door de Eindhovense hoogleraar logistiek Fransoo en de Tilburgse universitair hoofddocent financiering Mahieu.

Double Degree Operational Finance

De opleiding Operational Finance, een Double Degree van de Eindhovense master Operations Management & Logistics en de Tilburgse master Finance, beoogt ingenieurs op te leiden die vanuit een financieel oogpunt logistieke processen kunnen herinrichten. Het Double Degree-programma beantwoordt aan vragen uit de markt om meer logistieke professionals met een goede financiële kennis en meer financiële professionals op te leiden die zich met financiering van onderdelen van logistieke ketens bezighouden.