Itom verliest zaak tegen NXP

Volgens een bericht in de NRC is een miljoenenclaim van chipontwikkelaar Itom in Eindhoven tegen NXP voorlopig van de baan. De rechtbank in Den Bosch kwam terug op een vorig jaar uitgesproken vonnis waarin NXP schuldig werd bevonden aan het tegenwerken van Itom.

Het conflict draait om een door Itom ontwikkelde radiochip voor gebruik in mobiele telefoons. Het toenmalige Philips Semiconductors (nu NXP)  zou deze chips voor Itom marktrijp maken en gaan produceren. Maar Itom beschuldigde NXP ervan het gebruik van de chip tegen te werken – bijvoorbeeld door hem onder te brengen in een behuizing die veel groter is dan noodzakelijk, terwijl hij is bedoeld voor een marktsegment waarin geringe afmetingen cruciaal zijn. NXP zou dat doen ten gunste van een door hen zelf ontwikkelde chip. Door de Bossche rechtbank werd Itom op alle beschuldigingen in een voorlopig vonnis in het gelijk gesteld en NXP werd "opzet en grove nalatigheid" verweten.

In het onlangs uitgesproken definitieve vonnis is dit echter teruggebracht tot ‘tekortkomingen’ op enkele punten. Een belangrijke reden om tot herziene conclusies te komen, is een door de rechtbank gevraagd deskundigenrapport van TNO. Daarin werd geconcludeerd dat de meeste kleine behuizingen niet konden worden gebruikt zonder modificaties aan de chip. De rechtbank oordeelde dat Itom zelf nadrukkelijk om toepassing van een kleine behuizing had moeten vragen.  Itom gaat in beroep tegen de nieuwe uitspraak.